MMC First Process inn i nytt marked

Publisert: 18.08.2022 kl. 11.41
Fartøyene har en lastekapasitet på rundt 200 tonn pr time, og kan laste hele 750 tonn med fisk. Foto: MMC First Process
Fartøyene har en lastekapasitet på rundt 200 tonn pr time, og kan laste hele 750 tonn med fisk. Foto: MMC First Process
Fiskehåndteringssystem fra MMC First Process skal bidra til å øke fiskevelferden, produktkvaliteten og biosikkerheten under transporten av laks på Napiers to nye bløggebåter.

– Vi har sett på stun & bleed segmentet som noe vi ønsket å utvide våre leveranser til. Vi har jobbet oss inn på dette nye markedssegmentet over flere år. Derfor er det svært gledelig å sikre denne kontrakten som er så sentral for fartøyets operasjon, sier Frank Edvard Vike, CSO i MMC First Process.

NYTT SEGMENT - VELKJENT KOMPETANSE
På disse to fartøyene har MMC First Process fått god bruk for selskapets unike kompetanse på håndtering av fisk innen brønnbåtsegmentet. Produkter og system er videreutviklet og optimalisert for denne type fartøy. 

– Med dette befester vi vår posisjon som en komplett system-leverandør for håndtering av fisk til havbruksindustrien, sier Arnfinn Hide, Sales Manager på Brønnbåt. 

OMFATTENDE LEVERANSE
Fartøyene har en lastekapasitet på rundt 200 tonn pr time, og kan laste hele 750 tonn med fisk. MMC First Process er systemleverandør for hele fiskehåndteringen: Pumping av fisk inn i båten, leveringing av fisk til bløggerigg, kjøling av fisk under utblødning, lagring og lossing, rensing av vann og blodvannsseparator, CIP vask for hele anlegget og pumping av fisk ut av båten til prosessering på land.  Hele båten er lukket og uten utslipp, og det er adskilte laste- og lossesystemer. Den omfattende erfaringen Napier har med bløgging på merdkanten er noe MMC First Process ser på som verdifullt innenfor alle aspekter av leveransen.

SKAL SATSE VIDERE
Den kunnskapen og kompetansen MMC First Process besitter, har vært helt avgjørende for å kunne ta steget over på et nytt markedssegment som Stun & Bleed.
– Det er flere av systemene vi har i dag på andre områder som er videreutviklet, og som nå vil bli implementert på de nye fartøyene til Napier. Vi jobber konstant for å videreutvikle oss, og vi er i gang med å få på plass flere lignende konsept til blant annet slakteri på land, forteller Trond Elstad, Sales Manager Stund & Bleed. 

LEDENDE PÅ HÅNDTERING AV FISK
MMC First Process har samarbeidet tett med Napier og Salt Design i flere år, og ser på denne avtalen som en anerkjennelse av kvaliteten på selskapets systemleveranser, og den samlede kompetanse innen fiskevelferd og biomassesikkerhet for best mulig produkt-kvalitet. 

– Napier er svært fornøyd med å sikre MMC First Process som en stor leverandør til våre to nybygg. Deres erfaring og kompetanse på håndtering av fisk, utviklingsfokus og produktkvalitet var avgjørende for oss i valg av leverandør på disse kritiske systemene. Vi i Napier ser frem til å skape neste generasjons bløggebåter sammen med MMC First Process, sier administrerende direktør i Napier, Kjetil Tufteland.


Om MMC First Process
  • MMC FIRST PROCESS er et norsk selskap om baner vei i sjømatindustrien gjennom å tilby komplette og bærekraftige systemløsninger for håndtering, prosessering og kjøling av fisk på hav og land innen fiskeri og havbruk  – over hele verden. 
  • Målet er å gjøre kundene til de beste i verden på håndtering, prosessering og kjølig av havets viktigste matressurser på en effektiv, skånsom og bærekraftig måte. 

Om Napier
  • Napier AS har 72 ansatte, og drifter fire båter og en administrasjon i Langevåg, Bømlo. 
  • Selskapet er i vekst og har i de siste årene overtatt tre nybygg – rederiet har og klare planer for videre ekspansjon. 
  • Fartøyene opererer langs hele Norskekysten.
  • Napier betjener oppdrettere som har behov for bærekraftig og lønnsom transport av oppdrettsfisk med høy fiskevelferd, fra merd til slakteri. 
  • Man har gjennom kunnskap og erfaring utviklet innovative, banebrytende løsninger og bygd opp en flåte på grunnlag av det og en organisasjon for å operere den.
  • Målet er å lede utviklingen av konseptet med bløgging på merdkanten.  

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler