Møtes om fiskeriavtale for Polhavet

Publisert: 30.04.2013 kl. 12.15 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto


Denne uken møter norske myndigheter representanter fra de fire andre arktiske kyststatene Canada, Danmark, Russland og USA i Washington D.C. for å diskutere muligheten for regulering av fiske i Polhavet.

– Norge har muligheten til å vise lederskap som en ansvarlig fiskerinasjon som setter miljø og biomangfold først. Dette er en mulighet norske myndigheter ikke bør la gå fra seg, sier Michael Byers, professor i global politikk og folkerett ved University of British Columbia i Vancouver, og forfatter av boken «International Law and the Arctic».

Fra 29. april til og med 1. mai møtes de arktiske kyststatene Norge, USA, Danmark, Canada og Russland i Washington D.C. for å diskutere en mulig avtale som skal forhindre uregulert kommersielt fiske i Polhavet. USA, Danmark og Canada har uttrykt at de ønsker å forhandle frem en avtale. I Russland har tre ulike ekspertpaneler oppfordret myndighetene om å gå inn for det samme.

Det har ikke vært behov for en avtale som regulerer fiske i området tidligere, men med den omfattende issmeltingen som er observert i området de senere årene, haster det med internasjonale reguleringer.

– I de senere somre har opptil 40 % av internasjonalt farvann i Arktis blitt isfritt. Regionen der issmeltingen er størst – nord for Beringstredet mellom Russland og USA – er et område med grunt hav som ligger tilgjengelig for Sør-Korea, Japan og Kinas fiskebåter. Her er det stor fare for overfisking dersom en avtale som regulerer kommersielt fiske ikke kommer på plass, sier professor Michael Byers.

Man vet lite om fiskeartene i området, bortsett fra at det finnes store forekomster av polartorsk, som har vært fisket i Barentshavet siden 1970-tallet. Polartorsken er en svært viktig del av økosystemet, siden den spiser plankton og igjen blir spist av andre fiskearter og sjøpattedyr. Polartorsk og andre arter som lever i åpent hav, eller beveger seg mellom åpent hav og kyststatenes eksklusive økonomiske soner, er svært sårbare overfor havfiskeflåter med stor aksjonsradius fra ikke-arktiske land.

– I fjor oppfordret over 2000 forskere fra hele verden de arktiske landene om å hindre kommersielt fiske i dette området før vi vet mer om regionens økologi, og dermed kan ta fornuftige forvaltingsmessige forholdsregler for å hindre skader på miljøet. Mens isen smelter, øker behovet for en fiskeriavtale raskt. Man kan derfor håpe at også Norge vil delta i utformingen av et avtaleutkast når de fem landene nå møtes i Washington denne uken, avslutter Byers.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler