Nær 8000 jobber innen fiskeoppdrett

Publisert: 26.10.2017 kl. 13.24
Nær 8000 personer er sysselsatt innen oppdrett av fisk og skalldyr. Bildet er fra et anlegg på Senja. Foto: Sjømat Norge
Nær 8000 personer er sysselsatt innen oppdrett av fisk og skalldyr. Bildet er fra et anlegg på Senja. Foto: Sjømat Norge
Antall personer som arbeider innen oppdrett av fisk og skalldyr øker kraftig, og tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at i 2016 var det omkring 7850 personer som var sysselsatt med dette.

Endelige tall for SSBs statistikk  Akvakultur viser at sysselsettingen var størst i produksjon av laks og ørret i 2016, med i overkant av 7270 ansatte. 430 personer arbeidet med produksjon av andre fiskeslag, og 150 arbeidet i skalldyrproduksjonen.

17 prosent kvinner
Andelen kvinner som arbeider med produksjon av laks og ørret har holdt seg stabil de senere årene, og i 2016 arbeidet 1 210 kvinner i denne produksjonen. I alt 7270 personer var sysselsatte i produksjon av laks og ørret. Det er en økning på 14 prosent fra 2015, og mer enn en dobling på de siste 10 årene.

Fylket med flest sysselsatte i oppdrettsnæringen var Hordaland, med over 1730 personer i 2016. Dette er 7 prosent flere enn året før. 1610 arbeidet med produksjon av laks og ørret, og av disse var 1 300 menn og 310 kvinner. 

 Stor verdi
Det ble solgt 1,33 millioner tonn fisk og skalldyr til en førstehåndsverdi av 64 milliarder kroner i 2016. De endelige tallene for 2016 viser små endringer sammenlignet med de foreløpige tallene, som ble publisert i juni 2017.


 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler