Namsos levert til Norsk Fisketransport

Publisert: 22.12.2015 kl. 07.52 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.00
Namsos
Namsos


I går leverte Havyard Ship Technologys verft i Leirvik i Sogn sitt nybygg nr. 124, brønnbåten «Namsos» til rederiet Norsk Fisketransport.

Kontrakten på byggingen av Namsos, som er et Havyard 587 brønnbåt design ble signert i november 2013. I går ble skipet overlevert til rederiet, og det skal direkte i oppdrag i en langtidskontrakt med Oppdretternes Miljøservice (OMS).

Namsos og Havyard 587 designet er en videreutvikling av brønnbåten FS Stormy, som Havyard leverte i 2014. Norsk Fisketransport (NFT) kjøpte senere rederiet som bestilte FS Stormy og operer båten, som nå heter Havtrans. Havtrans var en prototype fra Havyard når den ble bygd, der spesielt systemet med sylindriske tanker innebar mye nyutvikling. Havyard og NFT har brukt erfaringene med driften av Havtrans til å videreutvikle og forbedre Havyard 587 designet som nå har blitt Namsos.

Børge Lorentzsen, sjef nybygg og viseadministrerende direktør i NFT sier de er brønnbåtrederiet som har størst erfaring i å frakte laks i sylindriske tanker:

– Victoria Lady var den første brønnbåten med sirkulære tanker og NFT hadde den innleid for noen år siden. Vi så allerede da at sirkulære tanker har en del store fortrinn framfor firkantede tanker. Erfaringen vår med drift av Havtrans har gjort oss helt sikre på at vi har valgt rett konsept og at dette konseptet kommer vi også i fremtiden til å ha stor fokus på når vi planlegger nye prosjekter. Med sirkulære tanker er vi i stand til å kontrollere strømningsbildet i tankene på en helt annen måte, slik at vannkvaliteten er veldig homogen i hele tanken. Det gir optimale forhold for laksen både under transport og når vi utfører avlusing og andre oppdrag. Det er heller ingen "ulempe" at laksen får svømme i lignende omgivelser som den har i de sirkulære merdene. I sirkulære tanker slipper laksen å "møte veggen" og den viser ingen tegn til stress av oppholdet om bord i båten. I tillegg er skrog og framdriftslinje på en Havyard 587 veldig drifstofføkonomisk. Vi kan frakte tre ganger så mye laks med Havtrans og Namsos, som vi gjør med noen av de eldre båtene våre med samme drivstofforbruket. Dette kommer selvfølgelig våre kunder til gode og sist men ikke minst, så er det en stor miljøgevinst knyttet til dette.

– Namsos er garantert ikke det siste nybygget vårt og slik det ligger an nå vil det neste også bli et slikt konsept, sier nybyggingssjef Børge Lorentzsen.

Trygve Solaas, prosjektleder ved Havyard Ship Technology i Leirvik sier byggingen av Namsos har vært et utfordrende prosjekt, men at det har gått meget bra. – En moderne brønnbåt i dag er et avansert skip, der mange system skal tilpasses, installeres og testes, sier Solaas.

– På mange måter er det mer komplisert å bygge brønnbåt enn de fleste offshore skipene vi har levert. Vi må huske at skipet skal håndtere levende fisk på en slik måte at kvaliteten er best mulig når den blir levert. Derfor gjennomfører vi omfattende tester av fiskehåndteringssystemene før skipet blir levert. En ekstra utfordring i prosjektgjennomføringen er at vi har gjort endringer i designet underveis, som følge av tilbakemeldinger fra kunde og driften av Havtrans. Vi har vært presset på tid og rederiet var nok litt i tvil om vi skulle klare leveringstiden. Men jobben har vært godt planlagt og godt gjennomført av Havyard og underleverandører og nå har vi levert vi et topp skip til kunden på den tiden vi lovde, sier prosjektleder Trygve Solaas.

Nybyggingssjef Børge Lorentzsen i NFT slutter seg til det Trygve Solaas sier: – Vi har hatt et veldig godt samarbeid med verftet, og vi må si vi er imponerte over at Havyard har klart å utruste skipet på bare fire måneder fra de fikk skroget til Leirvik. Med alle de avanserte systemene dette skipet har må det være ny verdensrekord! Men, de klarte det og har levert en flott båt av god kvalitet til oss, avslutter en fornøyd nybyggingssjef Børge Lorentzsen.

Som et ledd i en strategi om å ha flere ben å stå på satset Havyard tidlig på utvikling av design og produkter til fiskeri og oppdrett, i tillegg til skip til offshoreindustrien. Fiskeoppdrett er en næring i vekst og konsernsjef i Havyard Group ASA, Geir Johan Bakke er optimistisk med hensyn på å få levere teknologi til denne industrien også framover.

– Vi har utviklet teknologi og leverer produkter som er konkurransedyktige både innen design og utstyr, sier Bakke.

– MMC har levert fiskehåndteringssystemer til brønnbåter i en årrekke og nå er Havyard Design & Solutions også godt etablert i dette markedet. Vi leverer utstyr og design som gir kunden merverdi gjennom effektiv og sikker håndtering og transport av levende fisk og god kvalitet på fisken gjennom god fiskevelferd mens den blir håndtert. Norsk Fisketransport er en god og krevende kunde som har bidratt til å utvikle oss videre og vi er optimistiske med hensyn på å få levere mye til denne industrien framover, både i form av utstyr, design og ferdige nybygg, avslutter konsernsjef Bakke.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler