Nautikkutdanningen i Haugesund får fem millioner

Publisert: 18.12.2020 kl. 10.12
Høgskulen skal kombinere teori og praksis i nautikkstudiet.
Høgskulen skal kombinere teori og praksis i nautikkstudiet.
Nautikkutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er tildelt nærmere fem millioner kroner fra DIKU. Tildelingen går til å utvikle en helt ny pilot der praksis blir en integrert del av nautikkutdanningen.

HVL har mottatt store midler til prosjekter fra Diku, direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet opplyser i en pressemelding at 45 millioner kroner skal gå til samarbeidsprosjekter mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor. To av ti tildelinger går til fagmiljø ved HVL.

PRAKSIS I UTDANNINGEN
Blant prosjektene som får midler er nautikkutdanningen i Haugesund, som skal utvikle en helt ny pilot der praksis skal en bli integrert del av utdanningen, i tett samarbeid med næringslivet.

Johanne Marie Trovåg er instituttleder ved Institutt for maritime studier, og har mottatt nesten fem millioner kroner til utviklingen av den nye utdanningsmodellen for nautikkutdanningen.

– Vi er veldig glade for at Diku også mener at vi har et godt prosjekt. En ny undervisningsmodell der praksis er en del av utdanningen vil gi bedre kvalitet på de kandidatene vi utdanner, og dermed styrke Norge som sjøfartsnasjon, sier Trovåg.

BEDRE KOBLING  
Slik utdanningsløpet er lagt opp i dag, får studentene først en bachelorgrad fra lærestedene. Deretter må de søke om kadettplass for å få gjennomført fartstiden, som sammen med utdanningen gir grunnlag for å søke om sertifikatet de må ha for å kunne arbeide som dekksoffiserer. Det er altså ingen kobling mellom bachelorgraden og den praksisen de får fra rederiene gjennom kadettplass i dag.

– Regelverket krever både teori og praksis, og sertifikatet må de jo ha for å få jobb som dekksoffiser. Med denne piloten, som HVL nå skal lede, så vil lærestedet være ansvarlig for praksisen, selvsagt i tett samarbeid med næringslivet. Graden utvides derfor til å bli en fireårig grad, sier Trovåg.

Målet med piloten er at integrert praksis på sikt skal bli en del av nautikkutdanningen i hele landet. Det vil i første omgang si ved HVL, NTNU, USN og UiT, som er de utdanningsinstitusjonene på UH-nivå som tilbyr utdanningen.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler