Nederlandsk firma skal fjerne Heimdal og Veslefrikk

Publisert: 18.03.2021 kl. 11.58
Heimdal-feltet i Nordsjøen. Foto: Øyvind Hagen/Equinor.
Heimdal-feltet i Nordsjøen. Foto: Øyvind Hagen/Equinor.
Equinor har valgt Heerema Marine Contractors Nederland SE for fjerning, opphugging og resirkulering av dekksanlegg og stålunderstell for stigerørs- og hovedplattformene på Heimdal-feltet og Veslefrikk A-plattformen i Nordsjøen.

De tre kontraktene tildeles på vegne av Gassco som operatør for Heimdal stigerørsplattform og på vegne av partnerne i Heimdal- og Veslefrikk-lisensene.

RESSURSUTNYTTELSE
Veslefrikk-partnerskapet planlegger for nedstengning av feltet våren 2022. Arbeidet med plugging av brønner startet tidligere i år. Equinor og Gassco, operatørene for de to plattformene på Heimdal-feltet, har over tid utredet hvordan man kan sikre best mulig ressursutnyttelse av anleggene og fra området før man beslutter nedstengning.

En avslutningsplan er sendt til myndighetene. Tidspunkt for nedstengning og igangsettelse av fjerning er planlagt besluttet av Heimdal-partnerskapet i løpet av sommeren 2021.

I tillegg til selve plattformene vil kontraktene også omfatte fjerning, opphugging og resirkulering av gangbroen som forbinder de to Heimdal-plattformene samt en forboringsramme på havbunnen tilhørende Veslefrikk A-plattformen.
 
LANDAKTIVITETER PÅ STORD
Heerema har inngått en intensjonsavtale med Aker Solutions AS for utførelse av opphugging og resirkulering av plattformene på deres demoleringsanlegg på Stord etter at de er bragt til land. Samlet sett vil de landbaserte aktivitetene bli utført over en 2-3 års periode på Stord.

Det antas at dette arbeidet vil sysselsette rundt 100 personer på det meste.

– Fjerningsoperasjoner på norsk sokkel vil bidra med viktig aktivitet for leverandørindustrien, sier Camilla Salthe, direktør for Field Life Extension (FLX).

Understell og dekksanlegg for de tre plattformene har en samlet vekt på cirka 68.000 tonn. Metode for fjerning er tilpasset den enkelte plattform samt Heeremas tungløftfartøyer «Sleipnir» og «Thialf». Plattformdekkene vil bli løftet om bord i løftefartøyet i en eller flere deler.

Installasjonene på Veslefrikk- og Heimdal-feltene vil ha en meget høy grad av resirkulering, opp mot 98 prosent.

– Det viktigste for et vellykket fjerningsprosjekt er at vi ikke har personskader, alvorlige hendelser, eller utslipp til miljø. For å unngå personskader i forbindelse med opphuggingsarbeidene stiller vi blant annet krav til at leverandøren i høy grad benytter maskinell kutting slik at personell fjernes fra risikofylte arbeidsoperasjoner, sier Camilla Salthe. 

NEDSTENGNINGEN
Tidspunkt for nedstengning av produksjonen på Veslefrikk-feltet er planlagt til våren 2022 mens gass- og kondensatprosesseringen på Heimdal-feltet planlegges avsluttet i 2022 eller 2023.

Fjerningstidspunkt for Heimdal stigerørsplattform vil være tidligst 2024 mens Heimdal hovedplattform og Veslefrikk A plattform tidligst vil bli fjernet i 2025.

Equinors forretningsområde FLX har konsernansvaret for gjennomføring av avviklingsprosjekter på norsk sokkel.

Anskaffelsesprosessen knyttet til Heimdal stigerørsplattform gjennomføres i samsvar med Lov om Offentlige Anskaffelser og Forskrift om Innkjøpsregler i Forsyningssektorene.

I tråd med dette regelverket ble alle budgivere i konkurransen den 16. mars 2021 informert om valg av leverandør. Selve kontraktstildelingen for denne kontrakten vil finne sted etter utløp av en 10 dagers karensperiode. De to andre kontraktene er allerede tildelt.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler