Nesten 60 prosjekter fikk Enova-støtte

Publisert: 25.11.2020 kl. 13.05
Stadig flere oppdrettsanlegg tar i bruk batteripakker for å redusere utslippene fra forflåtene. Foto: Marius Fiskum / Norges sjømatråd
Stadig flere oppdrettsanlegg tar i bruk batteripakker for å redusere utslippene fra forflåtene. Foto: Marius Fiskum / Norges sjømatråd
59 prosjekter i industrien fikk totalt 50,7 millioner kroner i støtte gjennom Enovas støttetilbud Energi- og klimasatsinger i industrien i siste utlysningsrunde. Med det har totalt 199 prosjekter mottatt støtte gjennom programmet. Oppdrettsnæringen i Nord-Norge står bak en stor del av prosjektene i siste tildelingsrunde. 

– Dette er den utlysningsrunden vi har mottatt flest søknader til i år. Det er gledelig å se at omstillingsviljen er høy i industrien selv om det er en krevende tid fôr mange, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Støttetilbudet Energi- og klimasatsinger i industrien retter seg mot all industriell virksomhet i Norge, og skal bidra til at tilgjengelige nullutslippsløsninger tas i bruk i større grad enn i dag. Som følge ekstramidlene Enova ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke, har Enova styrket industrisatsingen både gjennom ytterligere søknadsrunder, flere temaer og lavere terskel fôr å kunne søke støtte. Dermed er det blitt mulig å støtte enda flere prosjekter og oppnå en raskere markedsutvikling fôr grønne teknologier i retning en fossilfri industri.

Totalt har Enova nå innvilget mer enn 260 millioner kroner gjennom støttetilbudet som ble etablert fôr halvannet år siden.

– Regjeringens ekstrabevilgning til Enova under koronakrisen har gjort det mulig fôr Enova å styrke sin industrisatsing. Slik kan oppdrettsnæringen og industrien komme grønnere ut av krisen, og vi tar et skritt videre i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

MEST POPULÆRT
Det tiltaket som fikk flest søknader i den siste utlysningsrunden – og også ble tildelt mest støtte – var batteripakker i oppdrettsanlegg. Hele 25 prosjekter fikk støtte til slike batteripakker.

- Produksjon og foredling av fisk er vekstnæringer som vi skal ha med oss inn i lavutslippssamfunnet. Flere og flere i denne næringen gjør nå noe med energibruken og klimagassutslippene sine. De tre siste årene har Enova støttet over 200 prosjekter i sjømatindustrien med totalt 483 millioner kroner, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Fem prosjekter fikk støtte til å koble anlegg på landstrøm kombinert med installering av batteripakker. Det er selskapet NRS Farming som står bak alle prosjektene som skal koble ulike lokaliteter i Troms og Finnmark til strømnettet. De mottar til sammen en støtte på i overkant 9,5 millioner kroner.

ETTERLYSER FLERE
Av de resterende prosjektene var det 18 prosjekter som fikk utredningsstøtte, et tilbud som kom inn som del av den fôrsterkede satsingen fra i sommer. Der er målet at bedriftene skal skaffe seg tid og rom til å utrede framtidige energi- og klimaprosjekter og dermed være enda bedre rustet til å gjøre gode investeringer.

7 prosjekter fikk støtte til spillvarmeutnyttelse, tre til elektrifisering av arbeidsprosesser og ett til utfasing av fossil varme.

– Vi har sett stor interesse fôr prosjekter knyttet til spillvarmeutnyttelse i alle utlysningene, men er litt bekymret fôr at tilfanget av gode prosjekter fôr utfasing av fossil varme gjennom konvertering til fast biobrensel ser ut til å være begrenset. Der ønsker vi oss flere søknader, sier Gärdeman i Enova.

Neste søknadsfrist fôr å søke støtte til energi- og klimasatsinger i industrien er 1. desember.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler