Nettolønn blir lovfestet

Publisert: 16.12.2016 kl. 15.04 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 16.57
Næringsminister Monica Mæland sier at endringene i nettolønnsordningen er viktig både for sjøfolk, for rederiene og for hele den maritime næringen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.
Næringsminister Monica Mæland sier at endringene i nettolønnsordningen er viktig både for sjøfolk, for rederiene og for hele den maritime næringen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.
Oslo: Regjeringen har foreslått å lovfeste tilskuddsordningen for sjøfolk, og i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet heter det at hensikten er å sikre norske arbeidsplasser og maritim kompetanse.

Næringsminister Monica Mæland sier i en kommentar at tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å bevare vår posisjon som en ledende maritim nasjon.

– Lovfesting av tilskuddsordningen vil gi økt stabilitet i rammevilkårene for næringen, og jeg er glad for at regjeringen følger opp løftene om å gjennomføre dette, sier statsråden. Allerede i Sundvollen-erklæringen var dette et punkt, og det er også en oppfølging av regjeringens maritime strategi.

– En god tilskuddsordning er en forutsetning for å sikre norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske arbeidstakere til sjøs og å gi rederiene konkurransedyktige vilkår, sier Mæland.

Antall sjøfolk som blir omfattet av ordningen har vært relativt stabilt de siste årene, i 2015 var det omkring 11.900 sjøfolk som var inkludert. Det er ventet at utbetalingene i 2016 vil utgjøre 1850 millioner kroner.

Stortingsrepresentant Oskar Grimstad fra Fremskrittspartiet, som sitter i Stortingets næringskomite, sier i en kommentar til Sunnmørsposten at han er glad for at regjeringen følger opp løftene sine på denne måten.

I forslaget legges det opp til at taket for nettolønnsordningen hever fra 208.000 til 201.000 neste år. Grimstad sier at dette er en begynnelse, og at man drar med seg et etterslep fra den forrige regjeringen.

– Så her er en del å ta igjen, sier han til avisen.

Hovedpunktene i nettolønnsordningen er:
• Tilskuddsordningen skal sikre norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår.
• Rederi og andre organisasjoner som har drift av skip registrert i norsk ordinært skipsregister (NOR) eller norsk internasjonalt skipsregister (NIS) kan få tilskudd.
• Tilskuddet blir beregnet på grunnlag av skatt, trygdeavgift og norsk arbeidsgiveravgift.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler