NIS-skip på norske havner?

Publisert: 24.02.2016 kl. 09.46 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 16.59
Fra havna i Orkanger. ESA mener nå at de norske reglene for NIS-skip er diskriminerende. Illsutrsjonsfoto: Trondheim havn.
Fra havna i Orkanger. ESA mener nå at de norske reglene for NIS-skip er diskriminerende. Illsutrsjonsfoto: Trondheim havn.


Skip registrert i NIS kan i dag ikke gå mellom nordiske havner. EFTAs overvåkingsorgan ESA mener det er i strid med EØS-avtalen å hindre NIS-skip på den måten, går det frem av en melding på Sjømannsforbundets nettsider.

ESA har med utgangspunkt i at de mener NIS-registrerte passasjerskip blir diskriminert av Norge åpnet sak mot Norge for brudd på forbudet mot geografiske restriksjoner på handel med tjenester.

Ifølge lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 4 kan ikke skip registrert i NIS å føre last eller passasjerer mellom norske havner eller å gå i fast rute med passasjerer mellom norsk og utenlandsk havn.

I forskriften til denne loven § 3 står det videre at «skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister tillates ikke å føre passasjerer i fast rute mellom nordiske land. Forbudet gjelder enhver form for slik passasjerfart, også sesongpreget fart, mellom Danmark, Finland, Island og Sverige».

ESA mener at det ikke er noe i veien med at et EØS-land har flere forskjellige skipsregistre, men det er likevel ikke anledning til å begrense friheten til å frakte passasjerer innenfor EU/EØS-land kun for skip registrert i det ene registeret.

ESA mener at de oppmykingene av NIS-loven som regjeringen nylig fikk gjennom Stortinget ikke er gode nok for å gi den frie konkurransen som EØS-avtalen krever.

Med andre ord vil det ikke bare være passasjerskip i NIS som under visse vilkår skal få tilgang. ESA mener at det skal bli fritt fram for NIS på kysten, uten noen begrensninger.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler