Nogva Heimdal Propulsion bygger nytt i Molde

Publisert: 12.05.2020 kl. 10.22
Nogva Heimdal Propulsion regner med å ta i bruk nye lokaler allerede til høsten. Illustrasjon Nogva Motorfabrikk.
Nogva Heimdal Propulsion regner med å ta i bruk nye lokaler allerede til høsten. Illustrasjon Nogva Motorfabrikk.
Nogva Heimdal Propulsion er et selskap i Nogva konsernet, med hovedkontor i Søvik på Sunnmøre. Selskapet fikk i november i fjor beskjed om at de måtte ut av eksisterende lokaler i Molde innen utgangen av 2020. Det skulle vise seg å være vanskelig å finne andre egnede lokaler i Molde.

Nogva konsernet har aktiviteter på flere steder og flytting av selskapet til Sunnmøre var et av alternativene som ble vurdert. Som en samlet vurdering ble det besluttet å satse videre i Molde med nytt industribygg i Årødalen.
Nogva Heimdal Propulsion har hatt en veldig god utvikling de siste årene, og Nogva-konsernet har derfor stor tro på at den positive utviklingen til selskapet vil fortsette. Dette er en del av grunnlaget for beslutningen om å bygge et nytt industribygg.
 
Nybygg 
Svein Tore Tande, daglig leder i Nogva Heimdal Propulsion, er svært tilfreds med beslutningen om å bygge nytt industribygg i Molde. Det var et sterkt ønske fra Tande at bedriften fortsatt skulle være et Molde-selskap. Han skryter også av Molde kommune, som  ed Nils Bjørn Venås og ordfører Torgeir Dahl i spissen, skaffet selskapet en tomt på kort varsel. Dette la grunnlaget for at prosjektet var mulig å gjennomføre.

Tomten i Årødalen er allerede under opparbeiding og bygget er forventet ferdigstilt i månedsskiftet oktober/november 2020. Valgte entreprenør er SH-Total AS, Sunndalsøra.

Styrker Nogva konsernet
Det nye industribygget i Molde er en riktig satsing, ifølge konsernsjef Kjell Norvoll. Med Nogva Heimdal Propulsion kan Nogva-konsernet levere løsninger i et høyere effektområde nn tidligere og potensiale for konsernet i dette segmentet er stort 

Oppkjøp
Nogva Motorfabrikk AS inngikk i 2017 en avtale om kjøp av 51% i Heimdal Propulsion med opsjon på å kjøpe seg ytterligere opp. I dag eier Nogva-konsernet 91% av aksjene i selskapet. Oppkjøpet og samarbeidet har gitt begge selskap mulighet til å levere mer komplette pakkeløsninger innenfor et bredere effektområde, noe som gir de tilgang på et større marked. I forbindelse med oppkjøpet i 2017 endret Heimdal Propulsion AS navn til Nogva Heimdal Propulsion AS.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen