Nor-Fishing 2014 er i gang

Publisert: 19.08.2014 kl. 10.18 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 18.55
Dronning Sonja
Dronning Sonja


Det var kvinnedominans under åpningen av årets fiskerimesse Nor-Fishing 2014 i Trondheim tirsdag. Dronning Sonja sto for den offisielle åpningen, med både fiskeriminister Elisabeth Aspaker, fiskeridirektør Liv Holmefjord og Trondheims ordfører Rita Ottervik som øvrige deltakere under åpningen.

Kongelig tilstedeværelse er for øvrig vanlig under messeåpningen. Nor-Fishing finner i år sted for 25. gang. Den første messen fant sted i 1960, i Bergen. Med ett unntak har den siden vært arrangert i Trondheim, og alternerer annethvert år med oppdrettsmessen Aqua Nor.

Helt siden 1988 har kong Harald og kronprins Haakon byttet på å foreta den offisielle åpningen av fiskerimessa Nor-Fishing, men i år var det altså dronning Sonja som representerte kongefamilien under åpningen på festplassen utenfor Trondheim Spektrum.

Førsteintrykket under årets messe er at den muligens er litt redusert i forhold til tidligere år. Det vil si at det er noe færre utstillere, men det samme arealet som for to år siden er fylt opp. Og arrangøren venter mellom 17.000 og 18.000 besøkende. De besøkende kommer fra omkring 50 land, blant annet kommer det offisielle delegasjoner fra India, Brasil, Vietnam og Angola.

Dronning Sonja sa i sin åpningstale blant annet at hun så på det som en ære å få lov å åpne messen. Og tilføyde at man neppe kunne tenkt seg en så kvinnedominert åpningsseremoni under den første messen for femti år siden.

– Kvinner er nå i voksende grad viktige i fiskerinæringen, sier dronning Sonja, som påpeker at både fiskeriministeren, Trondheims-ordføreren og fiskeridirektøren er kvinner.

Hun sa også at selv om hun ikke er noen ”fiskerperson”, setter hun stor pris på sjølivet og på å kunne seile langs kysten.

Om Nor-Fishing pekte hun på at dette har vært en viktig arena for fiskeriindustrien i over femti år:

– Her møtes man for å utveksle nyheter, teknologi, og ikke minst, når næringen møtes, å danne sterke forbindelser og nettverk, sa hun.

Fiskeriministeren tok i sitt innlegg blant annet opp behovet for å utnytte råstoffet fra fiskeriindustrien bedre, og redusere avfall. Hun pekte også på det internasjonale ved fiskerinæringen, både for Norge som helhet, og for Trondheim og landsdelene omkring.

– Nidarosdomen er bygd opp på inntektene fra klippfiskeksporten, sa hun.

Fisk er Norges nest største eksportnæringen, og statsråden pekte også på at dette har ringvirkninger utover selve fisket.Det har oppstått en leverandørindustri rundt fiskerinæringen, på samme måte som rundt oljebransjen, ifølge Aspaker. Disse selskapene har doblet seg i verdi de siste årene.

JOHN INGE VIKAN

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler