Norsk Fisketransport kontraherer hos Havyard

Publisert: 17.12.2013 kl. 12.09 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 07.36
Havyard 587
Havyard 587


Havyard har skrevet kontrakt med Norsk Fisketransport, et datterselskap av Namsos Trafikkselskap ASA om design og bygging av en Havyard 587 brønnbåt

Skipet skal designes av Havyard Design & Solutions i Fosnavåg og bygges ved Havyard Ship Technologys verft i Leirvik i Sogn. Skipet blir nybygg nr. 124 og skal leveres tredje kvartal 2015. Rederiet har opsjon på bygging av ytterligere en Havyard 587.

I tillegg til denne kontrakten har Havyard i dag kontrakt på design og bygging av en Havyard 535 snurper til Smaragd og en Havyard 587 brønnbåt til Fosnavåg Shipping.

– Det er mange synergier mellom fisk og offshore både med hensyn på eierstruktur og teknologiutvikling sier Tor Leif Mongstad, Salgsdirektør i Havyard Group. – Derfor satser vi på utvikling av skipsdesign og utstyr til fiskeri og oppdrett i tillegg til offshore industrien. Havyard har utviklet en rekke fiske- og brønnbåtdesign siste årene og vi er optimistiske med hensyn på ta stadig nye andeler i dette markedet.

– Dette er andre båten Havyard skal levere av Havyard 587 designen som må sies å være en ny generasjon brønnbåter, fortsetter Mongstad. – Vi er veldig fornøyd med at en så stor aktør velger Havyard som totalleverandør av både design og bygging for sitt nye skip. Denne type båter er konkurranseutsatt fra store deler verftsnæringen internasjonalt, spesielt fra europeiske og Tyrkiske verft. Det er derfor veldig tilfredsstillende at vi klarer å være konkurransedyktige på pris, kvalitet og leveringstid sier Mongstad.

Mongstad sier det nå er mer attraktivt også for større verft i Norge å bygge brønnbåter. – Det har skjedd store endringer i brønnbåtnæringen de siste årene, mye på grunn av krav til fiskevelferd og miljø. Vi tror derfor at dette blir et nytt segment for de verftene som tradisjonelt har bygget offshorefartøy.

– Brønnbåtene har blitt større og mer avanserte, og kan i størrelse og kompleksitet sammenlignes med mellomstore OSV fartøy. Vi tror vår kompetanse både innen offshore, fisk og brønnbåt gjør oss unike og i stand til å tilby det beste kundene etterspør, konkluderer Salgsdirektøren.

Norsk Fisketransport er et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge og vil etter investeringen operere åtte brønnbåter og ett servicefartøy. Virksomheten har sitt geografiske nedslagsfelt fra Trøndelag til Finnmark.

En gruppering av oppdrettere i Ytre Namdal (OMS) har inngått en 5-årig leiekontrakt på nybygget ved levering. OMS har fra før to fartøyer på kontrakt med Norsk Fisketransport, og nybygget erstatter ett av disse.

Oppdretternes Miljøservice AS (OMS) representerer oppdretterne i Ytre Namdal. OMS har logistikkansvar for i overkant av 50 laksekonsesjoner i Midt-Norge og Nordland. Produksjonen på årsbasis om lag 65-70 000 tonn.

Oppdretterne bak OMS opplever økende lakseproduksjon og økt behov for brønnbåtkapasitet.

– Anskaffelsen gjør OMS bedre rustet til å transporterer laks på lange avstander til lokale slakterier i Ytre Namdal, sier Gudbrand Sørheim, daglig leder i Oppdretternes Miljøservice AS. – I tillegg er fartøyet godt egnet til å møte krav og utfordringer knyttet til miljø og fiskehelse. Blant annet har fartøyet teknologi for oppsamling og destruksjon av lakselus. Samtidig er det viktig å være godt forberedt på den forventede veksten i oppdrettsnæringa, avslutter Sørheim.

Det er Havyard Design & Solutions og Seniordesigner Kjetil Myren som har stått for utviklingen av Havyard 578. Myren framhever samarbeidet i verdikjeden som det viktigste suksesskriteriet for å utvikle det fremste innen denne typen skip.

– I Havyard er vi så heldige at vi har både design, skipsbygging og leverandør av brønnbåtsystemer (MMC) innenfor selskapene i gruppen, sier Myren. – Vi jobber i tillegg veldig tett i designfasen med rederne som skal ha skipene og på den måten tar vi i vare både teknologiutvikling, brukervennlighet og effektivitet for reder, samt byggevennlighet for verftet.

– Gjennom dette samarbeidet får vi et svært godt konsept, mener Myren. – Det viser seg også når vi nå får solgt den andre av Havyard 587 designen til en ny reder før den første er levert. I henhold til kravene fra rederen har vi gjort nødvendige endringer i forhold til de klimatiske og operasjonelle forholdene denne brønnbåten skal operere under. Det er også bygd inn nye og spennende funksjoner i fartøyet, avslutter Seniordesigner Myren.

Noen av spesialiteten til brønnbåtdesignen Havyard 587 er sylindriske tanker for gode strømningsforhold og jevn vannkvalitet for fisken, effektive filter- og vannbehandlingssystem som muliggjør lukket transport over store avstander, høy løftehøyde for lossing og avanserte system for avlusing av fisken. Kombinert med effektivt framdriftsmaskineri og optimale skroglinjer for de aktuelle driftskondisjonene gjøre Havyard 587 til verdens mest effektive og miljøvennlige brønnbåtdesign

Foruten design til bygging av skip på Havyards eget verft har Havyard Design & Solutions ordre på levering av design og utstyrspakker for bygging av skip med Havyard design i Spania, Singapore, India og Kina. Siden 2005 er det bygd eller er under konstruksjon over 70 Havyard design world-wide.

Hoveddata Havyard 587

Lengde: 84,6 meter

Bredde: 16,9 meter

Kapasitet: Tre sylindertanker på totalt 3250 kubikk

Hovedmaskin: 3000 kW

Mannskap: 12 personer

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler