Norsk stein til Lillebælt

Publisert: 24.02.2023 kl. 09.18
Den maritime entreprenøren Høj Nordic Marine Contractors, som opererer i farvann i hele Nord-Europa, etablerer to nye steinrev i Lillebælt. Foto: Høj Nordic Marine Contractors.
Den maritime entreprenøren Høj Nordic Marine Contractors, som opererer i farvann i hele Nord-Europa, etablerer to nye steinrev i Lillebælt. Foto: Høj Nordic Marine Contractors.
Høj Nordic Marine Contractor henter stein fra Norge for å øke biologisk mangfold i Lillebælt. Prosjektet skal bidra til forskning på nise, sjøørret og torsk.

Den maritime entreprenøren Høj Nordic Marine Contractors, som opererer i farvann i hele Nord-Europa, etablerer to nye steinrev i Lillebælt. Noe av steinen kommer fra Norge og seiles i to omganger fra Norge til Danmark på et større steinskip. Her skal de losses i et innsjødepot slik at Høj Nordic Marine Contractor kan begynne å bygge steinrevene.

VERDENS FØRSTE SMOLTREV
Avhengig av vær og vind skal skjærene bygges i perioden januar til mars 2023. Det er gjort en grundig mulighetsstudie som viser hvor steinrevene kan plasseres for å oppnå størst effekt. Det skal bygges et huledannende steinrev rettet mot torsk og nise i Tybrind Vig på ca. 2800 kubikkmeter stein fordelt på ett ha. 

Det andre steinrevet er etablert ved utløpet av bekken og er rettet mot sjøørret ved Varbjerg havn. Her er ca. 3150 kubikkmeter stein fordelt på ett ha. Prosjektet med de to nye steinrevene i Lillebælt er gjenstand for forskning ved et av Danmarks ledende universiteter, Aarhus Universitet, hvor verdens første «smoltrev» skal brukes til å undersøke effekten, slik at vi kan lære mer om metodene. og måten vi skaper biologisk mangfold i havet. 

Forskningen ved Aarhus Universitet og ved det danske teknologiske instituttet DTU Aqua undersøker effekten på nise, sjøørret og torsk. Steinskjær er viktige habitater for mange dyr og planter i havet. Her bor f.eks. blåskjell og tang, som krever en hard overflate å feste seg til, og hvor f.eks. torsk og hummer kan gjemme seg og mate.

EKSPORTPRODUKT  
Danmark har tidligere hatt mange natursteinsrev i sine farvann. De naturlige steinrevene oppsto under istidene, noe som er ganske unikt for det danske istidslandskapet. Men i dag er mange av dem forsvunnet, fordi mange steiner har blitt fisket opp av havet for havner og brygger de siste 100 årene. Dette har skapt en norsk eksportmulighet av stein til Danmark.

De to nye steinrevene er en del av en reise mot et balansert Lillebælt, sier formann i Lillebælt Naturpark og bystyremedlem i den danske kommunen Middelfart, Jacob Bjørnskov Nielsen:

– Lillebælt har en enorm betydning for oss som bor her. Det er attraktivt å se niser, å kunne fange fisk, å vite at det er liv der ute. Derfor går vi sammen om å etablere steinrev, for å gjøre noe. Vi vet det tar tid å skape et bedre havmiljø, og flere ting må gjøres, men ved både å skape et renere havmiljø og øke leveområdene, for eksempel ved fiskeoppvekster og steinrev, går vi foran.

ET VIKTIG DANSK BIDRAG 
Den utførende maritime entreprenøren Høj Nordic Marine Contractor er også entusiastisk over prosjektet, som Michael Normann, administrerende direktør i selskapet, kaller «et viktig dansk bidrag til verdensmål #14, som omhandler «Livet i havet».

Etableringen av de to steinrevene er en del av prosjektet «Bælt i Balance», som er initiert av tre danske kommuner i Lillebælt Naturpark i samarbeid med forskningsinstitusjoner og frivillige. Prosjektet skapes med støtte fra: Nordea-stiftelsen, VELUX-STIFTELSEN og Friluftsrådet.

ET BREDT SPEKTER 
Nordic Marine Contractor er et 100 prosent danskeid entreprenørselskap innen vannbygging, som siden 1958 har levert et bredt spekter av maritime bygg- og anleggsoppgaver i Nord-Europa. 

Med spesialkunnskap, bred flåte og et erfarent mannskap, utfører selskapet bygge- og anleggsarbeid i alle maritime miljøer, både enkeltoppdrag og store og små totalentrepriser, fra havner og kyster til vindparker og maritim infrastruktur.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com