Norsk verft skal bygge verdens første selvkjørende byferje

Publisert: 29.11.2022 kl. 12.44 | Oppdatert: 02.12.2022 kl. 11.56
En ny, selvgående passasjerferje skal driftes i Stockholm fra 2023.
En ny, selvgående passasjerferje skal driftes i Stockholm fra 2023.
Brødrere Aa fra Hyen i Vestland fylke har fått oppgaven med å bygge den førerløse passasjerferjen for kommersiell drift som skal gå midt i Stockholm. Det tradisjonsrike ferjeselskapet Torghatten og autonomileverandøren Zeabuz står bak prosjektet.Zeabuz, Torghatten, Brødrene Aa, ferje, Stckholk, autonom
 
– Norge er fremst i verden på autonome fartøy, og vi er kommet langt på utvikling av lasteskip. Nå tar vi dette til neste nivå med testing og utvikling av kommersielle, førerløse passasjerferjer. Vi er stolt av dette prosjektet hvor både rederi, teknologileverandør og verft blir norsk eksportvare til Stockholm, sier Reidun Svarva, leder for forretningsutvikling i Torghatten.

15 TIMER KONTINUERLIG ELEKTRISK DRIFT 
Fartøyet som skal bygges er en elektrisk katamaran med kapasitet på 25 personer, og vil etter planen være ferdig i april 2023. Båten skal operere strekket mellom Kungsholmen og Søder Mellarstrand i Stockholm, med 15 timer kontinuerlig elektrisk drift hver dag. Båten har en besetning på én person i tillegg til et kontrollrom på land.

– Den første tiden vil båten alltid føres med en besetning bestående av en kaptein, samtidig som turen overvåkes fra et kontrollrom. På sikt er meningen at alt skal styres fra kontrollrommet, sier Svarva.

Båten har et åpent, overbygd passasjerdekk med på- og avstigning i begge ender og er 12 meter lang. Båten bygges hos verftet Brødrene Aa, som har røtter tilbake til 1947. Båtbyggeriet har utviklet sine egne byggeteknikker og bygger nå energieffektive fartøy i karbonfiber til bruk både i Norge og utlandet.

SPENNENDE PROSJEKT 
– Dette er et svært spennende prosjekt for oss der vi kombinerer den teknologiske kompetansen og erfaringen vi har med bygging av energieffektive hurtigbåter, og får kombinert det med fremtidens autonome tekniske løsninger, sier Tor Øyvin Aa, daglig leder i Brødrene Aa, og fortsetter

– Vi ser store fremtidsmuligheter for denne type fartøy, i en tid der stadig flere byer ser på bedre utnyttelse av vannveiene som transportåre. Avtalen har stor strategisk verdi for oss der vi, sammen med Torghatten og Zeabuz, demonstrerer grensesprengende teknologi.

Det er det norske teknologiselskapet Zeabuz som leverer det autonome systemet til passasjerferja Selskapet er spunnet ut fra det maritime forskningsmiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Zeabuz har, sammen med NTNU, allerede utviklet en autonom testferje som går i Trondheim. Prosjektet i Stockholm skiller seg ut ved at det er verdens første autonome ferje med kommersiell drift.

– Vi har lært mye av vårt prosjekt i Trondheim, og nå er vi klar til å ta neste steg med å lage verdens første kommersielle autonome byferje. Teknologien vil i stor grad være den samme, men i Stockholm vil vi for alvor teste autonomisystemet i daglig drift med passasjerer på en måte som ingen har gjort før. Dette blir utrolig spennende sier CEO i Zeabuz, Erik Dyrkoren.

STORE MILJØGEVINSTER
Prosjektet med autonome ferjer i Stockholm vekker internasjonal interesse, ikke minst på grunn prosjektets grønne profil. Rundt 90 prosent av alle urbane områder ligger ved vannveier, men på grunn av omfattende utslipp og høye driftskostnader, er disse fartsårene underutnyttet.

– Med autonomi kan vi få driftskostnadene lave nok til å gjøre ferjen kommersiell lønnsom, og vi kan tilby en avgangsfrekvens som er tilpasset markedsbehovet. Det betyr en grønn transportrevolusjon til sjøs, og Stockholm er det første stedet i verden hvor dette nå testes, sier Reidun Svarva i Torghatten.
 
Torghatten 
 • Ferjeselskapet Torghatten AS er et av landets største transportkonsern, med hovedvirksomhet på ferjer og hurtigbåter i Norge
 • Torghatten har en årlig omsetning på ca 3 mrd kr og ca 1250 ansatte
 • Torghatten ble stiftet i 1878 og er Zeabuz’ største investor
 • Hovedkontoret ligger i Brønnøysund

Zeabuz 
 • Zeabuz AS er et selskap som leverer autonome systemer til urbane passasjerfartøy ogtrad isjonelle bilferjer
 • Zeabuz spinner ut fra mange års maritim forskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Analyser utført av byrået BCG viser et potensial i Europa på 4200 ferjer av denne type
 • Hovedkontoret ligger i Trondheim


Brødrene Aa

 • Brødrene Aa AS er verdsleiande innan konstruksjon og bygging av hurtiggåande båtar i karbonfiber.
 • Selskapet sitt hovudkontor og -verft ligg i Hyen i Sogn og Fjordane, med aktivitet i Bergen, Eikefjord, og Guangzhou, Kina.
 • Brødrene Aa leverte sin fyrste båt i karbonfiber i 2002. Teknologi og byggjeteknikk har gjennom åra blitt kontinuerleg vidareutvikla og Brødrene Aa har så langt produsert over 75 karbonfiber båtar.
 • Selskapet har levert eit stort utval fartøy både for den innanlandske og internasjonale marknaden.
 • Brødrene Aa AS er eigd av Brødrene Aa Eiendom og CKS Investment Norway.


Ny ferjelinje i Stockholm 

 • En ny, selvgående passasjerferje skal driftes i Stockholm fra 2023
 • Linja skal gå i Stockholm sentrum, mellom Södermalm og Kungsholmen, med opptil 120 turer per dag
 • Ferja vil ta rundt 25 passasjerer og ha en operatør ombord i første fase
 • Ferja skal designes og bygges i Norge
 • Torghatten drifter tjenesten, mens Zeabuz leverer den autonome teknologien
   

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler