Norske maritime partnere samles for å finne raskeste kurs

Publisert: 09.11.2022 kl. 09.19
Green Shipping Challenge, som har som hovedmål å øke tempoet i det globale skiftet til en grønn skipsfartsnæring, ble lansert som en del av en fellesuttalelse om klima fra statsminister Jonas Gahr Støre og USAs spesialutsending for klima John Kerry i mai 2022. Foto: Marte Lerberg Kopstad/Statsministerens kontor.
Green Shipping Challenge, som har som hovedmål å øke tempoet i det globale skiftet til en grønn skipsfartsnæring, ble lansert som en del av en fellesuttalelse om klima fra statsminister Jonas Gahr Støre og USAs spesialutsending for klima John Kerry i mai 2022. Foto: Marte Lerberg Kopstad/Statsministerens kontor.
Som et svar på Green Shipping Challenge, som er et felles initiativ mellom regjeringene i Norge og USA, forplikter organisasjonene i den norske maritime klyngen, foreninger i skipsfartsnæringen, rederier, forretningsorganisasjoner, klasseselskaper og finansaktører seg til et langsiktig samarbeid for å oppnå nullutslipp i maritim sektor.

Green Shipping Challenge, som har som hovedmål å øke tempoet i det globale skiftet til en grønn skipsfartsnæring, ble lansert som en del av en fellesuttalelse om klima fra statsminister Jonas Gahr Støre og USAs spesialutsending for klima John Kerry i mai 2022. 

Det norske samarbeidet ble formelt kunngjort mandag 7. november under klimaforhandlingene i Sharm El Sheik i Egypt (COP27), der Støre deltok sammen med Kerry og klima- og miljøvernminister Espen Barth-Eide. De norske maritime partnerne ble representert av president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Svein Tore Holsether.

De norske samarbeidspartnerne skal jobbe for å redusere utslipp fra skipsfartsnæringen med 50 prosent innen 2030, i tråd med Norges nasjonale klimamål. Dette kommer i tillegg til den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) mål om å redusere CO2-utslippene fra global skipsfart med minst 40 prosent innen 2030 og 70 prosent innen 2050.

SVÆRT FORNØYD 
– Jeg er svært fornøyd over å kunne meddele at norsk maritim næring har samlet sine krefter og i fellesskap forpliktet seg til et samarbeid for å redusere utslippene fra skipsfarten med 50 prosent innen 2030, i tråd med Norges nasjonale klimamål. Miljøavtalen om nitrogenoksider har vist at vi kan oppnå store utslippsreduksjoner gjennom et bindende offentlig-privat samarbeid. Med dette nye initiativet er norsk maritim næring beredt til å delta i en utvidet avtale med myndighetene for å oppnå CO2-reduksjon, sier Holsether.

I tillegg til å forbedre energieffektiviteten til eksisterende fartøy, forplikter partnerne seg til å utvikle, designe og bygge fremtidens nullutslippsfartøy. For å oppnå de nasjonale klimamålene for 2030 kreves det 700 lavutslipps- og 400 nullutslippsskip bare i Norge.

– Sammen er vi klare til å inngå et bindende partnerskap med myndighetene om å nå de nasjonale klimamålene våre, og dette er et stort skritt mot tettere samarbeid, sier klyngeleder Daniel Garden i GCE Blue Maritime.

GRØNT OMBYGGINGSPROGRAM 
– For å belaste verdens naturressurser minst mulig må skiftet bestå både av et grønt ombyggingsprogram for eksisterende skip og et omfattende grønt nybyggingsprogram. Partnerne skal også bidra til etableringen av grønne skipsfartskorridorer i Europa gjennom utvikling av havneinfrastruktur langs norskekysten, tilføyer han. – For å transformere hele næringen må vi utarbeide og dele nullutslippsløsninger, -produkter og -kunnskap både innad blant samarbeidspartnerne og i det bredere markedet.

Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, kommenterer: – Norsk maritim næring har satt seg ambisiøse klimamål, og vi tar en lederrolle innen utvikling av grønne løsninger for fremtiden. Allerede nå sier ni av ti norske redere at de vil utstyre skipene sine med ny teknologi som reduserer utslipp. De samme 90 prosentene har også tro på at de vil være klimanøytrale innen 2050. Rederiene vurderer et bredt spekter av løsninger, som for eksempel grønn ammoniakk, hydrogen, vindassistert fremdrift, batterier og bruk av kunstig intelligens for å redusere skipenes drivstofforbruk. For å lykkes med det grønne skiftet er det imidlertid nødvendig med et tett samarbeid mellom næringen, myndighetene og akademia. Derfor setter vi også pris på den norske regjeringens engasjement i denne saken.

DEN STØRSTE UTFORDRINGEN 
Knut Ørbeck-Nilssen, administrerende direktør i DNV Maritime, tilføyer: – Menneskeskapte klimaendringer er den største utfordringen i vår tid, og en som norsk maritim næring tar særdeles alvorlig. Vi er veldig optimistiske med tanke på dette samarbeidet, siden Norge står svært godt rustet til å føre an i endringsprosessene og skape betydelig verdi i nye løsninger for å motvirke klimakrisen.

Norske finanspartnere med interesser i maritim sektor vil benytte kapitalinstrumenter til å støtte miljøtiltak og -prosjekter, ved å stille risikokapital og finansielle rådgivningstjenester til rådighet i tråd med lovkrav og forventninger. Norske myndigheters støtte til miljøinitiativer og utvikling av infrastruktur for fossilfrie energikilder kommer også til å spille en nøkkelrolle.

Deltakerne i samarbeidet er GCE Blue Maritime Cluster, NCE Maritime CleanTech, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Kystrederiene, Maritimt Forum, Havila Kystruten, Hurtigruten, Kongsberg (marin teknologi) og DNV (klasseselskap).


Green Shipping Challenge
  • Green Shipping Challenge er utformet for å stimulere til konkrete tiltak fra land, havner, selskaper og andre aktører i verdikjeden for skipsfart, og dermed bidra til at skipsfartssektoren i inneværende tiår starter på veien til å oppfylle Parisavtalens mål om å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler