Noryards Fosen konkurs

Publisert: 14.10.2015 kl. 11.59 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Verftsområdet på Rissa i Trøndelag. Foto: Noryards
Verftsområdet på Rissa i Trøndelag. Foto: Noryards


Det er med stor beklagelse at styret i Noryards Fosen AS (selskapet) har vedtatt å begjære oppbud. Begjæring blir levert Fosen Tingrett uten opphold. Dette skriver Noryards AS i en pressemelding.

Selskapet mottok 23.09.2015 en kansellering av ordre fra BOA IMR.

Calexco S.a.r.l., eierselskapet av Noryards AS, har siden kanselleringen vært i dialog og forhandlinger med medeier i BOA IMR AS, BOA Offshore for å finne en løsning som kunne gi grunnlag for å trekke kanselleringen, heter det videre i meldingen.

I denne prosessen  mellom eierne er det blitt klart at en løsning ikke var mulig å bli enige om og at BOA Offshore, gjennom sin majoritetsandel i BOA IMR velger å opprettholde kanselleringen av 23.09.2015.  

Kansellering av bygg 92 setter Noryards Fosen AS i en økonomisk situasjon der selskapet ikke er i stand til å overholde sine forpliktelser. Selv om styret og ledelsen i Noryards Fosen har lagt ned et omfattende arbeid for å prøve å inngå nye ordrer som kunne sikret videre forsvarlig drift av selskapet, har dette ikke vært mulig i dagens marked.

Det har heller ikke vært mulig å etablere finansiering som kunne ha sikret tilstrekkelig egenkapital og likviditet til forsvarlig drift i det utfordrende markedet.

Derfor er Styret kommet til at vilkårene for å begjære konkurs foreligger i henhold til konkursloven § 60, jf §§ 61, 62, og 66 at begjæring av oppbud derfor må leveres Fosen Tingrett.

Noryards Fosen er et heleid datterselskap av Noryards AS. Selskapet har i dag 72 faste ansatte.

Ledelsen ved verftet beklager sterkt at de er kommet i denne situasjonen med å begjære oppbud og takker sine ansatte som har stilt på jobb denne vanskelige tiden.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler