Ny eksportenhet legges til Ålesund

Publisert: 02.06.2021 kl. 10.03
Næringsminister Iselin Nybø utendørs i Ålesund. Foto: Næringsdepartementet.
Næringsminister Iselin Nybø utendørs i Ålesund. Foto: Næringsdepartementet.
Regjeringen oppretter Eksportstrategirådet i Ålesund. Enheten skal styrke eksportfremmearbeidet og bidra til et sterkere samarbeid med næringslivet for å få størst mulig verdiskaping fra norsk eksport.

– Eksport og handel på tvers av landegrenser er helt avgjørende for verdiskapingen i Norge. Staten kan ikke vedta økt eksport, det er bedriftene som eksporterer. Men med dette grepet kobler vi næringslivet tettere på vårt strategiske eksportarbeid, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Regjeringen vil løfte frem de næringene som har konkurransefortrinn og koble disse med konkrete muligheter i verdensmarkedene, slik at flere norske bedrifter sammen kan utnytte muligheter i store internasjonale markeder.

STYRKER EKSPORTFREMMENDE ARBEID
Med opprettelsen av Eksportstrategirådet styrker regjeringen det eksisterende eksportfremmearbeidet. Rådet vil jobbe tett med næringslivet, virkemiddelapparatet og utenrikstjenesten for å identifisere, prioritere og utvikle strategiske eksportsatsinger mot internasjonale markeder i sterk vekst.

– Vi har som mål å øke norsk eksport. I tillegg til våre råvarer har vi høy kompetanse og unik tilgang til fornybare ressurser. For å hente ut potensialet i vårt eksportarbeid er det helt nødvendig med tettere samarbeid og å styrke vår strategiske satsing og våre prioriteringer. Det er flere områder vi kan ha særskilte fortrinn for å lykkes i internasjonale markeder og som vil skape nye og større muligheter for norsk næringsliv, sier Nybø.

ETABLERER KONTOR I ÅLESUND
Eksportstrategirådet etableres i Ålesund og får rundt 10-15 ansatte.

– Det er ikke tilfeldig at kontoret skal ligge i Ålesund. Langs hele norskekysten finner vi en sterk næringskultur som historisk har hatt blikket rettet utover. Sunnmøre er en region som har holdt fast på dette og innehar et sterkt, eksportrettet næringsmiljø, sier Nybø.

I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 75 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. Midlene skal forvaltes av Eksportstrategirådet.

Status for handelen med utlandet
  •     Norge fikk i 2020 et underskudd på 20 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet.
  •     I 2020 økte antall eksporterte fat råolje sterkt, mens tjenesteeksporten sank. Mens prisene på norske eksportvarer falt, og ble det underskudd på utenrikshandelen for første gang siden 1988.
  •     Norsk vareeksport falt med 15 prosent i 2020. Det er først og fremst lave olje- og gasspriser som trekker ned tallene. Også lave strømpriser, laksepriser og færre turister bidrar til dette.
  •     I 2020 eksporterte norske bedrifter varer for 773 milliarder kroner. Samtidig importerte vi varer for 763 milliarder kroner. Handelsoverskuddet for varer endte derfor på om lag 10 milliarder kroner i 2020.
  •     Importen av varer har holdt seg stabil gjennom koronaåret 2020. Regjeringen har stimulert etterspørselen i norsk økonomi, og det har vært lave renter. Mange norske forbrukere har hatt råd til å handle som før, derfor importerer vi fremdeles varer fra utlandet.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler