Ny kontrakt til Aas Mek. Verksted

Publisert: 24.11.2011 kl. 08.35 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 09.58
AAS 1802 ST
AAS 1802 ST


Aas Mek. Verksted AS inngått kontrakt med Bømlo Brønnbåtservice AS for bygging av to nye 1800 m3 brønnbåter. Nybyggene får byggenr. 191 og 192 og er av verftets eget design av type AAS 1802 ST. Nybyggene skal leveres i september 2013 og mars 2014.

Båtene er arrangert for transport av levende fisk i lukket og åpent system, og er spesielt arrangert for å ha full kontroll på alt sirkulert vann som strømmer gjennom lasterommet for oppsamling av lus under transport, avlusing og sortering. UV-desinfeksjon av alt vann inn og ut av brønnene, med en behandlings kapasitet på 15 000 m3 vann pr time.

Dette er det 13 og 14 nybygget Aas Mek. leverer til Bømlo Brønnbåtservice AS. Verftet ser på kontrakten som meget viktig i dagens relativt rolige marked, og vil bidra til å sikre full aktivitet til mars 2014.

Nybyggene vil få følgende hoveddimensjoner; Lengde o.a. 69,86 meter, bredde 12,00 meter og dybde i riss 5,90 meter. Lastekapasiteten vil bli på 1800 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Nybyggene vil bl.a. bli utstyrt med vacuumpumpe med sorteringsanlegg, fisketellesystem for lasting og lossing, spesielt arrangert for smolttelling, Ozon desinfeksjonsanlegg, system for produksjon, overvåking og regulering av oksygen- og PH nivå i vannet i lasterommet, oksyginerings- og resirkulasjonssystem for føring av fisken i lukket system, automatisk vaskesystem for lasterom og rørsystem, UV anlegg for desinfisering av sirkulert vann til og fra lasterommet m.m.

Båtene er spesielt designet og arrangert for å behandle alt vann i.f.m. både avlusing og sortering av fisk, der alt vann som går overbord blir kjørt gjennom filtersystem for oppsamling av lus. Og UV-desinfeksjon av alt vann inn og ut av brønnene. Med en kapasitet på 15 000 m3 vann pr time. Dette gjør at både smolt utsett og kjøring av slaktefisk kan utføres på en «lukket» måte, med fokus på dyrevelferd og optimale forhold for fisken under all transport. Og fartøyene vil være optimale for å ivareta soner og smitte restriksjoner som oppdrettsnæringen er bundet av.

Båtene vil også bli utstyrt med luftesystem for vannet i lastetanker, der vannet i lasttankene blir kontinuerlig luftet/avgasset ved lukket transport, og som har en kapasitet på 1000 m3 i timen.

Videre er båtene utstyrt med automatisk vaskesystem, som foretar grovspyling, vask og desinfisering av lasterom og rørsystem. Dette gir en stor arbeidsbesparelse for mannskapet om bord og gir også en mer effektiv drift av båtene med full kontroll på rengjøring og desinfisering om bord.

Hoved- og hjelpemotorene er av type Wärtsilä.

Skrogene til nybyggene vil bli bygget i utlandet og vil komme til verftet for utrustning i løpet av vinteren 2012 og sommeren 2013.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler