Ny kontrakt til Havyard

Publisert: 05.01.2016 kl. 06.57 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.00
Namsos
Namsos


Havyard inngått kontrakt med Norsk Fisketransport AS (NFT) om bygging av ytterligere en Havyard 587 brønnbåt. NFT eies av NTS ASA, som i hovedsak eies av Torghatten, Namsos Invest og Amble Invest.

Skipet, som blir nybygg nr. 127, skal bygges ved Havyard Ship Technologys verft i Leirvik i Sogn, har en kontraktsverdi på overkant av 300 millioner kroner og skal leveres i april 2017, med opsjon på ett skip til som kan leveres første kvartal 2018, avhengig av når opsjonen blir erklært. Havyard Design & Solutions designer skipet, leverer bro, automasjon og elektro engineering, Havyard MMC AS skal levere en stor pakke fiskehåndteringsutstyr og Norwegian Electric Systems leverer tavler, elektromotorer osv.

– NFT er en drømmekunde, sier Konsernsjef i Havyard Group ASA Geir Johan Bakke. – De er kunnskapsrike, krevende og har en brennende lidenskap for å hele tiden bli bedre på de tjenestene de leverer til sine kunder. Dette gjør at de utfordrer og stiller krav til oss og vi må levere et enda bedre produkt. Havyard ønsker å levere til de flinkeste og mest krevende kundene og vi vil fortsette å utvikle oss for å være konkurransedyktige og attraktive for slike kunder som NFT, avslutter konsernsjef Bakke.

Styreleder i NFT Roger Granheim, som også er visekonsernsjef i Torghatten ASA, berømmer samarbeidet med Havyard og sier det var en lett beslutning å bygge nok en Havyard 587 brønnbåt når de nå skulle utvide flåten ytterligere.

– Havyard har gjennom hvordan de har løst utfordringene på prototypen Havtrans og gjennomføringen av byggingen av Namsos vist at de er blant de fremste innen design og bygging av moderne brønnbåter. Vi har stor tro på at renommeet Havtrans og Namsos nå skaper seg i brønnbåtmarkedet vil gjøre enda flere av våre potensiell kunder interesserte i konseptet. Det vil være positivt både for NFT og Havyard, avslutter styreleder Granheim.

Bygg 127 skal være søsterskip til bygg 124 Namsos, som ble levert fra Havyard Ship Technologys verft i Leirvik i Sogn til NFT i desember i fjor. Disse byggene er igjen en videreutvikling av bygg 117 Havtrans som har vært i operasjon siden mai 2014.

Adm direktør i NFT Harry Bøe, sier de har lært mye av å operere Havtrans og har hatt en god dialog med Havyard i å få inn erfaringene i form av forbedringer på Havtrans og nå bygg 127.

– Havtrans var en prototype og hadde sine utfordringer den første tiden den var i operasjon. Sammen med Havyard har vi løst utfordringene på Havtrans og den fungerer nå som den skal og vår kunde er godt fornøyd.

Harry Bøe har klokketro på dette brønnbåtkonseptet og forklarer hvorfor:

– Konseptet med å frakte levende fisk i sylindriske tanker gir et optimalisert strømningsbilde for vannet, slik at vi kan sørge for god vannkvalitet i hele tanken. Dette gjør at fiskevelferden blir bedre enn med konvensjonelle tanker, som igjen gir bedre kvalitet på fisken når vi leverer den fra oss. Lastekapasiteten, spesielt ved lukket system, er betydelig større enn hos sammenlignbare "konvensjonelle" brønnbåter. Skrogutformingen gir høyt fartspotensial og optimal drivstofføkonomi. Konseptet er ideelt for produksjonsanlegg med tanker på land og eventuelt fremtidige lukkede ventemærder. Skipet kan utføre avlusingsoppdrag på en effektiv og miljøvennlig måte. Vi har som sagt stor tro på dette konseptet og at det vil gi oss konkurransefortrinn i brønnbåtmarkedet framover, avslutter Harry Bøe.

Den nye brønnbåten går direkte på en 5-års kontrakt med Cermaq fra april 2017. COO i Cermaq Norway Geir Molvik, sier i en kommentar:

– NFT har vært hovedleverandør av brønnbåttjenester til Cermaq Norway over mange år. Vi ser frem til å videreføre dette forholdet i årene som kommer, og har stor tro på at det nye Havyard 587 konseptet er et steg i riktig retning for næringen.

– Vi er glade for å ha fått enda en avtale med Cermaq, og spesielt at de har valgt det nye konseptet med sylindriske tanker, sier adm. dir. i NFT Harry Bøe.

Noen av spesialitetene til brønnbåtdesignet Havyard 587 er sylindriske tanker for gode strømningsforhold og jevn vannkvalitet for fisken, effektive filter- og vannbehandlingssystem som muliggjør lukket transport over store avstander, høy løftehøyde for lossing og avanserte system for avlusing av fisken. Kombinert med effektivt framdriftsmaskineri og optimale skroglinjer for de aktuelle driftskondisjonene gjøre Havyard 587 til verdens mest effektive og miljøvennlige brønnbåtdesign.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler