Ny kontrakt til Odim

Publisert: 28.09.2009 kl. 13.23 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.01

Odim har inngått en kontrakt med Talisman Energy Norge for utvikling og bygging av en work over rigg til Yme feltet. Kontrakten har en verdi på 147 millioner for ODIM. Systemet skal leveres i juni 2011.

- Det er en glede å meddele at Talisman Energy Norge har valgt Odim JMC i Stavanger til å utvikle og produsere en work over rigg for brønnintervensjon fra en oppjekkbar oljerigg, sier konstituert konsernsjef Arild Hatløy i Odim.

Work over riggen er spesielt utviklet for re-kompletteringsarbeid som innebærer service og utskifting av nedsenkede pumper som brukes til å stimulere strømmen av veske i produksjonsbrønnene.

- Odim JMC er en erfaren leverandør av nisjeprodukter innen brønnservice utstyr, med fokus på enkle og kompakte løsninger for sikker operasjon. Vi sikter mot en ledende nisjeposisjon innen brønnintervensjon fra borerigger og fra fartøy, sier Helge Hustoft som er administrerende direktør i Odim JMC,

Hustoft mener at behovet for intervensjonssystemer for rigg og skip er sterkt økende. En stadig økende del av fremtidig oljeproduksjon vil komme fra økt utvinning av eksisterende reservoarer (IOR – Improved oil recovery). En økt utvinning krever at oljereservoarene stimuleres med intervensjonsverktøy.

Som en del av satsingen innen Subsea & Deepwater installation er Odims strategi å tilby komplette håndterings-systemer for brønnintervensjon. Odimhar omfattende erfaring som underleverandør av brønnservice utstyr, og har utnyttet denne kompetansen til å utvikle komplette systemer.

Yme-feltet i Nordsjøen blir det første tidligere nedstengte feltet på norsk sokkel som gjenåpnes. Produksjonen på Ymefeltet startet i 1996, men ble avsluttet i 2001 på grunn av produksjonsproblemer og lave oljepriser. Talisman Energy Norge er nå operatør for Yme, og planlegger produksjon av ytterligere ca. 60 millioner fat olje i løpet av en tiårsperiode. Planen er å bygge ut feltet med en oppjekkbar produksjonsenhet som skal plasseres på en lagertank på havbunnen. Yme er planlagt å komme i produksjon i 2010.

Oljedirektoratets pris for økt utvinning (IOR) for 2007 gikk til Talisman. Talisman Energy Norge fikk prisen for sin satsing på marginale og modne felt som andre ikke vurderte som lønnsomme nok. Talisman har derved bidratt med å tilføre Norge ekstra verdier, heter det i begrunnelsen fra Oljedirektoratet. Oljedirektoratet refererte da til Yme-feltet i Nordsjøen.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler