Ny kontrakt til Sletta Verft

Publisert: 19.12.2013 kl. 12.24 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 07.36
Macho 25
Macho 25


Sletta Verft AS har inngått kontrakt med Frey Akvaressurs AS om bygging av et servicefartøy til havbruksnæringen med levering i slutten av 2014. Fartøyet er utviklet av Møre Maritime AS i nært samarbeid med rederiet Frøy Akvaressurs AS og representerer en nyskapning innen servicefartøysektoren.

«Macho 25» er optimalisert for sikre serviceoperasjoner helt inntil merdene, og for eksponerte områder i dårlig vær. Fartøyet er designet for følgende arbeidsoperasjoner:

  • Ankerhåndtering
  • Utsetting og stramming av rammefortøyning
  • Håndtering av not, opptak, utsetting og montering
  • Avlusning med hydrogenperoksid
  • Inspeksjon, vasking og desinfisering av anlegg, merder og bunnringer
  • ROV-og dykkeoperasjoner
  • Slepeoperasjoner
  • Transport og frakt til og fra anleggene
«Macho 25» er et solid bygget enkeltskrogs stålfartøy med stor slepekraft, god fart og gode manøvreringsegenskaper. Det store arbeidsdekket er arrangert for opp til fem 20 fot containere. Fartøyet har solid dekksutrustning med kraftige vinsjer og store fjernbetjente kraner med lang rekkevidde. Det er lagt stor vekt på gode mannskapsbekvemmeligheter, moderne messe og oppholdsrom, samt operasjonsområder med god utsikt.Fartøyet blir 25 meter langt, 10,6 meter bredt og vil bli innredet for 6 personer.

– Med denne kontraheringen oppgraderer Frøy Akvaressurs sin flåte. Det første fartøy av denne type vil rederiet benyttet for å betjene Lerøy Seafood AS sine anlegg i Midt-Norge, sier Helge Gåsø i Frøy Akvaressurs.

Samtidig har Sletta Verft inngått kontrakt på bygging av to katamaraner med Frøy Akvaservice AS. Begge fartøyene skal benyttes til serviceoppdrag for laksenæringen og vil bli overlevert i løpet av 2. halvår 2014.

De tre kontraktene representerer en verdi på over 70 millioner kroner og sammen med to katamaraner som er levert tidligere i 2013 til Frøy Akvaservice samt vedlikeholdsoppdrag, har Helge Gåsø gjennom sine selskaper Frøy Sjøtransport AS, Frøy Akvaservice AS og Frøy Akvaressurs AS gjort bestillinger hos Sletta Verft AS for over 100 millioner kroner fordelt på 2013 og 2014.

Sletta Verft har tidligere i 2013 levert fire servicekatamaraner, og har videre to under bygging for Salmar ASA for levering i februar og april, samt en til Fremskridt Laks AS på Bømlo, levering tidlig i januar 2014.

– Med levering av servicekatamaraner til selskaper langs hele kysten har vi vist at vi er konkurransedyktige, ikke minst på kvalitet, sier daglig leder Kåre Sletta ved Sletta Verft.

– Med de kontraktene vi nå inngår med Helge Gåsø sine selskaper er vi langt på vei sikret full beskjeftigelse ut 2014, og siden vi for tiden har stor etterspørsel etter våre produkter vil vi vurdere å utvide kapasiteten i 2014, tilføyer Kåre Sletta.

– Vi har meget god erfaring med Sletta Verft gjennom mange år og dette gjør at vi stadig kommer tilbake når vi har nybygging og vedlikeholdsoppdrag sier Helge Gåsø.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler