Ny maritim strategi fremlagt

Publisert: 29.05.2015 kl. 11.41 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Maritime muligheter
Maritime muligheter


Flere skip som seiler under norsk flagg, grønnere skipsfart, og mer forskning, innovasjon og samarbeid blant bedriftene som lever av havet er noen av grepene i ny strategi.

– Den maritime næringen er en viktig drivkraft i norsk økonomi. Vi har store muligheter i, på og under havet, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsministeren og finansminister Siv Jensen la i dag frem regjeringens maritime strategi: Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid.

 – Regjeringen har fra dag én jobbet for å styrke konkurransekraften til de maritime bedriftene. Nå kommer vi med flere tiltak som skal sørge for at maritim næring fortsatt kan hevde seg i verdenstoppen, sier finansministeren.

Hovedpunktene i strategien:

 • Tilskuddsordningen skal styrkes. Ordningen er en forutsetning for å sikre tilstrekkelig tilgang på norsk operativ maritim kompetanse.
 • Regjeringen forslår å oppheve grensen for maksimal utbetaling i tilskuddsordningen for NOR-skip i kystfart og utenriksfart, og for kystruten Bergen-Kirkenes.
 • I tillegg foreslås seilskip over 498 bruttotonn i en tilsvarende tilskuddsordning som kystruten Bergen-Kirkenes.
 • Regjeringen vil etablere en tilskuddsordning tilpasset NIS, som erstatter dagens refusjonsordning med tilskudd fra første sjømann.
 • I tillegg foreslås tilskuddsordninger for konstruksjonsskip og utenriksferger i NIS
Myker opp begrensningene i fartsområde:

 • I strategien åpner regjeringen for at flere skip kan være registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).
 • Regjeringen foreslår en begrenset åpning for utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden, NIS-skip som driver frakt mellom norske og europeiske havner og konstruksjonsskip i NIS på norsk sokkel.
Kunnskap og kompetanse:

 • Det maritime samarbeidsprosjektet Markom 2020 skal videreføres og utvikles.
 • Regjeringen vil også gi flere rekrutteringsstillinger til den maritime næringen og vurdere å styrke bevilgningen til utstyr i maritim utdanning.
Miljø:

 • Innlede forhandlinger om videreføring av NOx-avtalen etter 2017.
 • Stille krav til teknologi for lavutslipp og nullutslipp i fergeanbud.
 • Stimulere til overføring av gods fra veg til sjø.
 • Vurdere innføring av en midlertidig vrakpantordning for norskregistrerte skip for å heve miljøstandarden i flåten.
 • Lage en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner.


– Regjeringen har lagt frem en god og offensiv maritim strategi med viktige grep for å styrke det norske flagget og konkurransekraften til både norske sjøfolk og maritime bedrifter som opererer i en tøff internasjonal konkurranse. Strategien har en bred tilnærming og legger et godt grunnlag for at vi kan opprettholde vår internasjonalt ledende posisjon også gjennom krevende tider, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Hurtigruten, som ansetter mer enn 1.600 norske sjøfolk bosatt langs norskekysten, er fornøyde med hovedpunktene i regjeringens maritime strategi som ble lagt fram i dag. Hurtigruten har vært opptatt av like rammebetingelser som gjør norsk sjøfart konkurransedyktig også overfor en stor utflagget cruiseflåte. Konkurransesituasjonen blir tøffere med en stadig større forskjell i kostnadsbasen mellom norske og utenlandske operatører. Regjeringens forslag om å oppheve taket på nettolønnen har lenge vært et krav fra Hurtigruten AS. Dette utgjør omlag 25 millioner kroner på årsbasis.

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til innspillene og kommet oss i møte på et viktig punkt. Vi ønsker å opprettholde vår posisjon som en av landets viktigste arbeidsgivere for norske sjøfolk. Taket i nettolønnsordningen har stått uendret i mange år, og at man nå fjerner dette bidrar til at vi i større grad kan møte den globale konkurransen med norske sjøfolk ombord, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler