Ny, nasjonal møteplass for rederier

Publisert: 31.05.2021 kl. 13.52
Disse utgjør arrangørkomiteen for konferansen. Fra venstre   Arve Dimmen, Robin Halsebakk, Jon Rune Nygård, Monica Sperre, Marte Giskeødegård, Stig Gjethammer og Bjørn Inge Furuli.   Foto: Rederikonferansen 21
Disse utgjør arrangørkomiteen for konferansen. Fra venstre Arve Dimmen, Robin Halsebakk, Jon Rune Nygård, Monica Sperre, Marte Giskeødegård, Stig Gjethammer og Bjørn Inge Furuli. Foto: Rederikonferansen 21
En egen konferanse kun for rederier er noe helt nytt, og nå inviteres rederiansatte fra hele landet til Rederikonferansen21 i Ålesund 22. september. Rederikonferansen21 blir en møteplass som skal utfordre og inspirere og som samler alle rederi uavhengig av segment.  

Arrangørkomiteen sier at visjonen for konferansen er å lage en møteplass for å dele, utfordre og inspirere hverandre på tvers av segment når det gjelder felles utfordringer.  

– Hvert enkelt rederi har ofte egne, interne og mindre «rederikonferanser». Nå får de muligheten til å skape felles læring basert på alles erfaringer. Slik kan vi styrke verdiskapingen i hele rederinæringen.  

ET VINDU MOT NYE MULIGHETER
Komiteen er satt sammen av representanter fra rederiene, offentlige institusjoner og akademia. De er opptatt av at samarbeid gir utvikling.

– Tiden vi lever i krever ny inspirasjon og nye horisonter, og i fellesskap – som på Rederikonferansen21 – kan vi skape et vindu mot nye muligheter.

Rederikonferansen 21 er av og for rederiene, og målgruppen er alle som jobber i og med rederisektoren, men spesielt redere, rederiansatte, forvaltning, ledere og spesialister.

– Og dette er noe av det unike med rederikonferansen. Det er en konferanse som tar for seg helheten i det å drive rederi. Vi skal ha fokus på rederidrift og konferansen skal være praktisk og virkelighetsnær med eksempler fra virkeligheten. 

SKREDDERSYDD 
På konferansen møter du rederirepresentanter fra flere segmenter og fagfelt i tillegg til sentrale aktører fra blant annet Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Havarikommisjonen, NTNU og Nordisk institutt for sjørett. Konferansen er lagt opp med både felles innlegg for alle og parallelle sesjoner med ulike tema slik at det blir gitt mest mulig bredde i programmet og deltakerne kan skreddersy konferansen etter egne interesser.  

Mer om programmet og innlederne finner du på www.rederikonferansen21.no 

Arrangørkomiteen er: Jon Rune Nygård (Symbio Consult AS), Monica Sperre (Kvale), Arve Dimmen (Kystverket), Robin Halsebakk (Sølvtrans AS), Stig Gjethammer (Shippingklubben Ålesund), Bjørn Inge Furuli, (Nye Giske Havfiske AS), Marte Giskeødegård, (NTNU) og Torill Myren (Fosnavåg Shippingklubb).

Målet er at Rederikonferansen skal bli årlig. Konferansen i år legger opp til fysisk oppmøte. De 200 som melder seg først er garantert plass. Dersom det skulle komme begrensninger på antallet på grunn av smittesituasjonen, blir konferansen gjennomført virtuelt. 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler