Ny satellittkapasitet for maritim overvåking av Nordområdene

Publisert: 03.05.2022 kl. 10.51
 Satellittene skal opereres og drives av Kongsberg Satellite Services (KSAT), verdens ledende leverandør av bakkestasjonstjenester. Foto: Platåfjellet, KSAT Svalbard
Satellittene skal opereres og drives av Kongsberg Satellite Services (KSAT), verdens ledende leverandør av bakkestasjonstjenester. Foto: Platåfjellet, KSAT Svalbard
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Kongsberg Gruppen har utviklet instrumenter for satellittbasert maritim overvåking. Som et ledd i satsningen investerer Kongsberg Gruppen i tre satellitter og etablerer Norges første satellittkonstellasjon med unike og verdensledende kapabiliteter. 
 
Kongsberg Gruppen er Nordens største industriselskap innen romfart og er globalt ledende innen maritim overvåking. Selskapet tar nå det neste steget for å utvikle ny teknologi, og nye rombaserte maritime overvåkingskapasiteter. I kombinasjon med nye, avanserte dataanalysemetoder vil overvåkingskapasiteten kunne bidra til forsvarsformål og Norges viktige rolle med overvåking av nordområdene. I tillegg muliggjøres rask identifikasjon av fartøyer som driver miljøkriminalitet, ulovlig fiske, smugling og andre ulovlige aktiviteter, samt å understøtte operasjoner for fartøy i skipsnød. 

Kapasitetene som nå utvikles er gjort i tett samarbeid mellom Kongsberg Gruppen og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). 

– FFI og Kongsberg Gruppen har en lang historie med tett samarbeid for å ta frem kapasiteter som missiler, ubåtsystemer, autonome undervannsfarkoster og andre unike og sikkerhetskritiske kapasiteter for Norge. Nå tar vi dette samarbeidet videre og utvikler nye, verdensledende kapabiliteter som kan anvendes for overvåking av norske havområder, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

TRE SATELLITTER
Kongsberg Gruppen investerer i tre satellitter som skal produseres av NanoAvionics i Litauen. Satellittene vil utstyres med instrumentering utviklet av Kongsberg Gruppen for å ta inn fartøyers «Automatic Identification System»-rapportering (AIS) og en FFI-utviklet navigasjonsradardetektor som analyserer fartøyers radarbruk. Ved å sammenstille disse vil man få oversikt over skipstrafikken i området, inkludert å avdekke fartøyer som ikke rapporterer riktige AIS-data. Satellittene vil også ha en krypteringsløsning, utviklet av det norske selskapet Eidel, som gir sikker kommunikasjon med satellittene.

– Norge har havområder som er fem ganger vårt eget landareal. Denne satellittkonstellasjonen med nyutviklede kapasiteter gir Norge styrket kapasitet for overvåking av våre havområder. Dette vil bidra til å ivareta Norges rolle som NATO i Nord, et behov som er ytterligere forsterket i dagens tilspissede geopolitiske situasjon. Samtidig bidrar det til en rekke sivile formål for kontroll i norske havområder. Dette vil også utvide norsk romkompetanse slik at vi får nasjonale kapasiteter og egenevne innenfor det som blir stadig mer kritisk infrastruktur, sier Kenneth Ruud, administrerende direktør ved FFI.

– Med dette tar vi en vellykket modell fra Forsvarsindustrien med oss inn i romindustrien. Tett samarbeid mellom bruker, forskning og industri har skapt verdensledende produkter som har lykkes på eksportmarkedet og dannet grunnlag for høyteknologiske og fremtidsrettede arbeidsplasser i en rekke norske bedrifter. Nå gjør vi en tilsvarende satsing med mål om å få til et norsk satellitteventyr som vil løfte romindustrien, sier Eirik Lie, administrerende direktør ved Kongsberg Defence & Aerospace

SATSING PÅ 300 MILLIONER KRONER 
Satellittene skal opereres og drives av Kongsberg Satellite Services (KSAT), verdens ledende leverandør av bakkestasjonstjenester. Som et ledd i den styrkede satsingen er også et nytt 6.000 kvadratmeter bygg, med spesialiserte fasiliteter for utvikling og produksjon av produkter som skal ut i verdensrommet, under oppføring på Kongsberg. Investeringen i nytt bygg og de tre satellittene har en totalramme på om lag 300 millioner kroner.

– Dette er en betydelig satsning hvor vi benytter verdensledende spisskompetanse fra flere deler av konsernet. KSATs bakkestasjonsnettverk sikrer tidskritisk og sikker leveranse av de viktige dataene som satellittene genererer, og i kombinasjon med avansert dataanalyse vil maritim aktivitet som er av interesse identifiseres raskt, sier Lie.

Kongsberg Gruppen
  • Kongsberg er et internasjonalt, ledende globalt teknologiselskap som leverer oppdragskritiske systemer og løsninger med ekstrem ytelse for kunder som opererer under ekstremt utfordrende forhold. 
  • Vi samarbeider med nasjoner, virksomheter og forskningsmiljøer, for å flytte grensene for teknologiutvikling i næringer som romfart, offshore og energi, handelsflåte, forsvar og luftfart med mer. 
  • Kongsberg har om lag 11.000 ansatte lokalisert i mer enn 40 land, og har en samlet omsetning på 27,5 milliarder kroner i 2021.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler