Nye konserndirektører i Brunvoll

Publisert: 10.11.2022 kl. 12.09 | Oppdatert: 02.12.2022 kl. 11.56
Endrede roller I Brunvoll-konsernet. Frode Bloch, EVP Engineering – Controls & Electrical (t.v.). Knut Andresen -SVP Strategic Development og Thomas Vekve, EVP Engineering – Mechanical & Hydrodynamics. Foto: Jørgen Eide / Brunvoll
Endrede roller I Brunvoll-konsernet. Frode Bloch, EVP Engineering – Controls & Electrical (t.v.). Knut Andresen -SVP Strategic Development og Thomas Vekve, EVP Engineering – Mechanical & Hydrodynamics. Foto: Jørgen Eide / Brunvoll
Knut Andresen (67) går 1. januar 2023 over i en ny rolle i Brunvoll konsernet. Knut er i dag Konserndirektør Teknisk & Produktutvikling (EVP Engineering & Product Development) i konsernet, men vil fra nyttår gå over i en rolle som SVP Strategisk Utvikling (SVP Strategic Development). Andresen vil i sin nye rolle arbeide sammen med resten av ledelsen med videre strategisk utvikling av konsernet, og rapportere til konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal.

– Det er på mange måter en epoke i Brunvoll sin historie som nå tar ny retning. Under Knut sin tydelige ledelse har konsernet hatt en enorm utvikling og vekst innenfor tekniske områder. Vi har nå rundt 85 dyktige medarbeidere på teknisk avdeling i konsernet spredd på våre 5 lokasjoner, og har aldri brukt mer ressurser på videreutvikling av vår produktportefølje for å møte våre kunders krav i fremtiden, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal.

–  Brunvoll har i vår strategi og operasjon vektlagt at våre medarbeidere i alle ledd i bedriften er vår viktigste ressurs. Dette er et fundament både hos eiere og medarbeidere. I tillegg har langsiktighet og vår strategi om å produsere i Norge vært avgjørende for vår utvikling. Jeg ser frem til å fortsette mitt arbeid hos Brunvoll med fokus på strategisk utvikling og er sikker på at våre dyktige medarbeidere fortsatt vil forsterke Brunvolls posisjon i det maritime markedet, sier Knut Andresen.

SIDESTILTE ROLLER 
Grunnet omfanget og utviklingstakten innenfor områdene, så har konsernet besluttet å dele området i 2 sidestilte roller fremover. Brunvoll er fornøyd med  å finne etterfølgere internt i organisasjonen. 

Thomas Vekve (51) vil gå inn i rollen som Konserndirektør Teknisk Avdeling – Mekanisk og Hydrodynamisk (EVP Engineering – Mechanical & Hydrodynamics). Vekve har vært i Brunvoll siden 2017 og har hatt ansvaret for prosjektering og produktutvikling innenfor Mekanisk (VP Engineering) i Brunvoll AS. Han er utdannet sivilingeniør innenfor produktutvikling og produksjon og har en doktorgrad i hydrauliske strømningsmaskiner. Før han kom til Brunvoll har han blant annet vært daglig leder i Møreforsking Molde og flere år i Axess i ulike roller som blant annet direktør for forretning–  og tjenesteutvikling.  

–  Jeg gleder meg til å videreføre arbeidet som Knut og Brunvoll har lagt ned i mange år, og det er med en viss ærefrykt jeg tar fatt på oppgaven. Brunvoll har ambisiøse planer også videre fremover så dette ser jeg virkelig frem til, sier Thomas Vekve.

Frode Bloch (50) vil gå inn i rollen som Konserndirektør Teknisk Avdeling – Kontrollsystem og Elektro (EVP Engineering – Controls & Electrical). Bloch har vært i Brunvoll siden 2020 og har hatt ansvaret for produktutvikling innenfor autonomi (VP Autonomy) i Brunvoll AS. Han er utdannet sivilingeniør innenfor marin teknikk og før han kom til Brunvoll hadde han lang fartstid i Rolls Royce Marine som Produktansvarlig for posisjoneringssystemer. 

–  Brunvoll er godt i gang med en ambisiøs og fremtidsrettet satsning innenfor kontrollsystemer og autonomi. Denne utviklingen er jeg veldig glad for å få forme videre sammen med dyktige medarbeidere i en bedrift som satser på nyutvikling og innovasjon, sier Frode Bloch.


–  Vi er veldig godt fornøyde med å ha funnet verdige interne etterfølgere etter Knut Andresen. Begge har lang og solid erfaring i maritim næring, lokal tilknytning og de vil videreføre og videreutvikle det gode arbeidet som gjøres av våre medarbeidere innenfor teknisk på en utmerket måte. Jeg ser virkelig frem til å få begge inn som medlemmer av konsernledelsen i Brunvoll i en spennende tid fremover, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal.

Brunvoll 
  • Brunvoll– konsernet er en ledende maritim systemleverandør med høy eksportandel og meget god soliditet. Konsernet har lang erfaring med utvikling, egenproduksjon og service på fremdrifts– , posisjonering og manøvreringssystem for avanserte sjøgående fartøy. 
  • Det familieeide konsernet ble etablert i 1912 og har i dag lokasjoner i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og på Dalen i Telemark. 
  •  Konsernet hadde en omsetning på rundt 1,3 milliarder i 2021, har drøyt 500 medarbeidere og er representert gjennom et agentnettverk i 20 land i alle verdensdeler.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler