Nye kontrakter til Parat Halvorsen

Publisert: 10.08.2012 kl. 06.54 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 09.30
ST-116
ST-116


Parat Halvorsen AS har fått i oppdrag å levere i alt fire nye kjeleanlegg til skipsvertet Tersan i Tyrkia. Kjelanleggene vil blant annet bli utrustet med Parats dampkjel type MCS, en kombinerte oljefyrt/avgass kjel med høy dampproduksjon i avgasseksjonen ved lav belastning på skipets dieselmotor.

Skipene som skal bygges er konstruert av Skipsteknisk AS i Ålesund og er av ST-116 design med en lengde på ca 75 meter, bredde på 15,4 meter og vil ha en innredning til ca 30 personer. De fire trålerne som til nå skal utrustes med Parats kjelanlegg er kontrahert av Strand Havfiske AS, Giske Havfiske AS og AS Andenes Havfiskeselskap.

Det er lagt stor vekt på at nybyggene får en grønn miljøprofil. Lavt energiforbruk som i tillegg imøtekommer de strengeste utslippskrav er her en viktig faktor. I tillegg vil all fangst bli tatt vare på. Fabrikken vil utrustes for produksjon av hodekappet og sløyet fisk. Avfall fra fabrikk vil bli produsert til høyverdig fiskemel og fiskeolje.

Parat Halvorsen AS har også fått i oppdrag å levere oljefyrte kjelanlegg til Simeks nybygg 129 og  130 med ytterligere en i opsjon. Kjeleanleggene er av kombiutgave for produksjon av både varmtvann og damp samt at de skal leveres med komplett anlegg for dampinjeksjon og oppvarming av ORO tanker.

De oljefyrte kjelene er av tre-trekk design, noe som gjør kjelene mindre plasskrevende en standard kjeler samtidig med at de opprettholder sin høye kapasitet.

Skipene som skal bygges er konstruert av Skipsteknisk AS i Ålesund og er av ST-216 Arctic design med en lengde på ca 85 meter, bredde på 19,2 meter og vil ha en innredning til ca 20-25 personer. De to PSVene som er kontrahert av Gulf Offshore Norge skal leveres i henholdsvis medio og ultimo 2013.

Skipsteknisk har i sitt ST-216 design lagt stor vekt på at nybyggene får en grønn miljøprofil. Lavt energiforbruk som i tillegg imøtekommer de strengeste utslippskrav er her en viktig faktor.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler