Nytt nordnorsk rederi ser mot havvind

Publisert: 22.12.2022 kl. 11.45
NSK Ship Design har designet rederiets første nybygg. Illustrasjon: NSK Ship Design.
NSK Ship Design har designet rederiets første nybygg. Illustrasjon: NSK Ship Design.
Bak det nyetablerte rederiet «Agalas» står to tradisjonsrike fiskeriaktører og et ledende skipsdesignselskap. Første fartøy til over en halv milliard er satt i bestilling med levering første kvartal 2025. 
 
– Det ventes mange og store investeringer innen energiproduksjon til havs fremover. Dette er en vekst vi ønsker å ta del i, og da med nordnorsk kompetanse og kapital, sier Mats Nygaard Johnsen, daglig leder i det nyetablerte rederiet, Agalas. +

NSK Ship Design har designet rederiets første nybygg, som skal leveres i første halvår i 2025 fra Sefine Shipyard i Tyrkia.

Bak rederiet står to sterke nordorske fiskeriaktører i Ytterstad Fiskeriselskap og Kransvik Kystfiske. I tillegg til nevnte NSK Ship Design, som har tilsvarende eierandel. 
Kabelentreprenøren Cecon Contracting har også en eierpost. Dette er samme selskap som har sikret seg retten til å leie fartøyet ved levering. 

– Markedet for havvind- og tilstøtende operasjoner i eksponerte farvann er i stor vekst. I tillegg vil slike operasjoner kreve nye og mer moderne fartøy. Vi er fornøyde med å være en av aktørene som nå har satt i bestilling et fartøy i dette markedet. I tillegg har vi opsjoner på flere fartøy med gunstig leveringstid og øvrige vilkår, sier styreleder i Agalas, Marius Ytterstad. 
 
100 METER NYBYGG
For noen uker siden kom et lite drypp av denne satsingen, da NSK meddelte at de hadde designet et nytt fartøy.

Et nybygg på rundt 100 meter som er spisset mot installasjon av fiberoptiske kabler, men samtidig allsidig nok til å kunne ta på seg andre typer oppdrag. 
Fartøyet kan fungere som støttefartøy under bygging av havparker, samt gjøre andre vedlikeholdsoppgaver tilknyttet både havparker og sjøkabler generelt. 
Skipet skal kunne operere med det grønne drivstoffet metanol, og slik kunne redusere utslipp med 75 prosent fra eksisterende, tilsvarende fartøy.
– Det har vært et krav fra eierne om at fartøyet må ha en klar og tydelig grønn profil, sier Nygaard Johnsen.
 
FØRSTE SKIP – AV FLERE?
Investeringen ventes å bli i overkant av en halv milliard, med en betydelig andel egenkapital i prosjektet.

Med på laget er også SpareBank 1 Nord-Norge, som har finansiert prosjektet.

De nye «rederne» er særlig fornøyd med at både kompetansen og kapitalen bak investeringen er nordnorsk. 

Og i en tid med mye kansellerte investeringer fra oppdrettsnæringen er det kanskje særlig viktig med en slik nyhet, mener Mats Nygaard Johnsen:

– Dette er en av næringene som skal vokse fremover, og her slår vi sammen flere sterke maritime miljøer for å bygge et rederi og en organisasjon som kan ta del i denne veksten fremover. Og vi tror på å gjøre det fra Nord-Norge, på samme måte som vi har gjort de siste årene innenfor havbruk, sier han.

BYGGER ORGANISASJONEN
Agalas skal eie og drive fartøyet selv. Det vil si at rederiet nå vil bygge en egen driftsorganisasjon, stab og kompetanse, noe som betyr flere kompetansearbeidsplasser i regionen. 

– Vi har riktignok mye kompetanse i våre tre sterke driftsorganisasjoner, men skal styrke oss med flere ressurser og også ny kompetanse, sier Nygaard Johnsen.
Og fra eierne er det et tydelig budskap om at dette er bare det første skipet:

– Vi har en klar strategi om flere fartøy, og har sikret oss flere gunstige opsjoner på levering av ytterligere fartøy, sier han. 
 
Agalas AS og det første fartøyet:
 • Selskap    Agalas AS
 • Kontor    Harstad
 • Partnere    Ytterstad, Kransvik, NSK, Cecon Contracting
 • Første fartøy i flåten - CLSV (Cable-lay support vessel)» - navn ikke bestemt
 • Nybygg    -Byggenummer 68 -Sefine Shipyard, Turkey -Levering Q1 2025
 • Oppdragstyper    Installasjon av fiberoptiske sjøkabler, støtte i installasjon av havvindparker og kraftkabler, 
 • Næringer    Kommunikasjon, Havvind, Kraftkabler
 • Ytre dimensjoner    99 x 21 m
 • Fremdrift    Methanol duel fuel med hybrid / batteripakke
 • Kapasiteter    -70t kran med kompensering for løft både subsea og topside
 • Lugarkapasitet for 100 personer
 • Ca 1100m2 arbeidsdekk
 • Opp mot 3,300t kabel-kapasitet

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler