Nytt testsenter for hybride fremdriftsløsninger

Publisert: 06.10.2021 kl. 13.32
Fra åpningen av Pon Powers nye testsenter. Foto. Pon Power.
Fra åpningen av Pon Powers nye testsenter. Foto. Pon Power.
Som et viktig ledd i vår satsing på miljøvennlige løsninger til havnæringen har Pon Power AS åpnet sitt nye testsenter for hybride fremdriftsløsninger ved hovedkontoret på Berger utenfor Oslo. Senterets primære oppgave vil være å utvikle, teste og optimalisere hybride fremdriftsløsninger for å redusere driftskostnader og klimautslipp. 

I tillegg vil testsenteret bli brukt til opplæring og kompetanseutvikling. Hybridsenteret vil spille en viktig rolle i Pon Powers videre miljøsatsing fremover.

– For å kunne utvikle og levere gode hybridløsninger er det behov for kompetanse både hva gjelder teknologi, design, produksjon, installasjon og oppstart. Testsenteret gir oss mulighet til å utvikle denne kompetansen. I tillegg vil vi kunne teste og dokumentere effektene av systemene, redusere risiko og sikre vellykkede installasjoner, sier administrerende direktør, Claus Frithjof Høyer.

– Vi har også erfart at det er et stort behov for kunnskap om hybride systemer i markedet. Pon Power har i samarbeid med MHTech utviklet og lansert et online konfigureringsverktøy for hybride fremdriftsløsninger, www.pon-epower.no. Her kan brukeren konfigurere sin egen hybridløsning etter sitt behov ved å oppgi type fartøy, driftsprofil, kraftbehov etc. Verktøyet vil finne den optimale løsningen basert på kriterier som drivstoffbesparelse, CO2-utslipp, investeringskostnad, samt estimere pris og støtte fra enova. Erfaringene fra testsenteret vil vi kunne bruke til å oppdatere datagrunnlaget som ligger bak konfiguratoren og videreutvikle denne.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler