Nytt utslippsfritt fremdriftssystem basert på hydrogen i olje

Publisert: 02.07.2021 kl. 09.04
Hydrogenious LOHC Maritime AS skal demonstrere bruk av brenselceller og hydrogen for produksjon av energi på et fartøy. Edda Wind-fartøyene i Østensjø er tilrettelagt for det nye fremdriftssystemet. Ill. Østensjøgruppen.
Hydrogenious LOHC Maritime AS skal demonstrere bruk av brenselceller og hydrogen for produksjon av energi på et fartøy. Edda Wind-fartøyene i Østensjø er tilrettelagt for det nye fremdriftssystemet. Ill. Østensjøgruppen.
Hydrogenious LOHC Maritime AS skal demonstrere bruk av brenselceller og hydrogen for produksjon av energi på et fartøy. Enova går inn med 26 millioner kroner.

– Hydrogenious LOHC Maritime AS vil gjøre vår LOHC-teknologi tilgjengelig som løsning for bærekraftig skipsfart, dvs. utvikle, bygge og markedsføre fremdriftssystemer med nullutslipp, samt tilby service og relaterte tjenester, kommenterer Dr. Daniel Teichmann, styreleder for det nystiftede fellesforetaket Hydrogenious LOHC Maritime AS.

– I Østensjø er vi svært begeistret for dette fellesforetaket og samarbeidet med Hydrogenious LOHC Technologies. Vi tror at teknologien fra fellesforetaket kan være egnet for de fleste shipping-segmenter, noe som gjør markedspotensialet stort for selskapet, sier Håvard Framnes investeringsdirektør i Østensjøgruppen.

STØTTE FRA ENOVA
Enova har besluttet å støtte utviklingen av en 200 kw pilot av fremdriftssystemet med kr. 26 millioner. 
– Vi ser et behov for å utvikle teknologi for bruk av ulike former for nullutslipps energibærere. LOHC vil være et nytt alternativ til komprimert og flytende hydrogen, og de ulike lagringsformene for hydrogen vil sannsynligvis ha ulike fordeler og bruksområder. LOHCprosjektet vil gi oss verdifull læring som kan bidra til at hydrogen blir et reelt alternativ til fossile drivstoff, sier Øyvind Leistad, markedsdirektør i Enova. 

– Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering av maritim transport i Norge, sier Leistad, og fortsetter: - Enova skal bidra til denne markedsendringen gjennom støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av teknologi og kunnskap. Slik vil vi utvikle hydrogenverdikjeden og gjøre hydrogen til et kommersielt lønnsomt alternativ.

VERDIFULL LÆRING 
Piloten skal teste hele prosessen fra hydrogenet frigjøres fra oljen, kjøres gjennom brenselceller og benyttes som kraft i offshorefartøyet. Testen gjøres i et nedskalert 200 kW-anlegg. Etter piloteringen vil teknologien kunne benyttes i fullskala MW-anlegg. Prosjektet vil bidra til å ta ned risiko og kostnader ved bruk av teknologien, og er et viktig steg på veien til nullutslippsdrift på større fartøy.

Dersom piloten viser seg å være vellykket, planlegger Østensjø å ta i bruk LOHC-teknologien på sine seks fartøy i Edda Wind-serien. Enova har tidligere støttet samtlige av disse slik at fartøyene nå er oppgradert med batterihybridsystem samt tilrettelagt for LOHC-teknologi. Nå går statsforetaket inn med 26 millioner kroner i piloten som skal teste og verifisere LHOC-teknologien.

HELT AVGJØRENDE
– Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Utvikling og bruk av nullutslipps energibærere som hydrogen er helt avgjørende for at vi skal nå klimaambisjonene våre. Gjennom Enova støtter vi utvikling og markedsintroduksjon av nye hydrogenteknologier og -løsninger, og bidrar til den nødvendige teknologiutviklingen. Jeg vil rose Hydrogenius LOHC Technologies og Østensjøgruppen for å ha satset på dette nyskapende prosjektet. Slike initiativer trenger vi flere av, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)

HYDROGENIOUS LOHC MARITIME AS
Hydrogenious LOHC Maritime AS går en ny vei mot sikker nullutslippsteknologi for skipsfarten. Fellesforetaket til Hydrogenious LOHC Technologies og Østensjø-gruppen utvikler og markedsfører et utslippsfritt fremdriftssystem basert på LOHC- og brenselcelleteknologi, som det første av sitt slag. Et konkurransefortrinn for løsningen er at det ivaretar sikkerheten for mannskap, skip og omgivelser. I tillegg tillater LOHC bruk av eksisterende bunkerssystem om bord så vel som i havnene. 

Selskapet er basert i Norge og har ambisiøse mål om å samle ressursene til sine to eiere for å bli en ledende leverandør av sikre, enkle og kostnadseffektive nullutslippsløsninger til den globale skipsindustrien.

Med sin LOHC-teknologi, endrer tyske Hydrogenious LOHC Technologies GmbH måten å håndtere hydrogen på, og revolusjonerer forsyningskjeden for grønt hydrogen også for den globale skipsindustrien. Den internasjonale markedsledende pioneren har en eierandel på 70 prosent, mens det norske rederikonsernet Johannes Østensjø dy AS bidrar med sin internasjonale maritime kompetanse og eier 30 prosent av selskapet.

HYDROGENIOUS LOHC TECHNOLOGIES GMBH
  • Hydrogenious LOHC Technologies dekker inn den manglende biten i verdikjeden for global hydrogendistribusjon. Basert på den proprietære og velprøvde LOHC-teknologien, med benzyltoluen som bærer, gir Hydrogenious en unik og fleksibel hydrogentilførsel til forbrukere over hele verden ved hjelp av eksisterende og konvensjonell drivstoffinfrastruktur. 
  • elskapet tilbyr anlegg for å lade og ta ut hydrogen fra oljen samt drifts- og vedlikeholdstjenester, noe som sikrer sikker, enkel og effektiv lagring, transport og distribusjon av hydrogen. 
  • Det tysklandsbaserte selskapet har bl.a. blitt tildelt «Innovasjonsprisen for den tyske økonomien». Videre er selskapet blitt anerkjent på listen "Global Cleantech 100" siden 2018 og som "Technology Pioneer 2021" av World Economic Forum. 
  • Med sine mer enn 120 ansatte og strategiske investorer AP-Ventures, Covestro, Hyundai Motor Company, Mitsubishi Corporation, Royal Vopak ogWinkelmann Group, er aktøren en viktig aktivator og akselerator for energiovergangen. 

ØSTENSJØ-GRUPPEN
  • Johannes Østensjø dy AS (Østensjø-gruppen) er et privateid selskap, etablert i 1974.
  • Østensjø er en ledende leverandør av offshore-tjenester, og gruppen eier og driver servicefartøy innen havvind, taubåter, offshorefartøy og flotell. Østensjø Rederi AS drifter flåten. 
  • Gruppen tilbyr også bemanningstjenester til rederier. Østensjø har hovedkontor i Haugesund, Norge med kontorer iStorbritannia, Polen og Malta.  

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler