Ocean Space Centre får nytt navn

Publisert: 07.11.2022 kl. 12.48
Bilde av nye Ocean Space Centre sett fra lufta
Bilde av nye Ocean Space Centre sett fra lufta
Det nye navnet blir Norsk havteknologisenter. Uteområdene og de nye byggene som skal bygges på Tyholt i Trondheim får også egne navn. 

    Det nye navnet fremhever at senteret er et nasjonalt senter for havteknologi. Navnet bidrar til å styrke forståelsen for hva fagmiljøene på NTNU og SINTEF arbeider med, og at dette er viktig for å sikres Norges posisjon som ledende havnasjon, sier rektor på NTNU, Anne Borg ifølge en pressemelding.

Språkrådet har vært involvert i prosessen og gitt innspill til det nye navnet som er i tråd med språkloven. 

ANSVAR FOR Å FREMME NORSK SPRÅK
Språkdirektør Åse Wetås gratulerer NTNU, SINTEF og Statsbygg med det nye navnet. Språkdirektøren trekker frem at navnet gir et klart bilde av hva senteret bidrar med og at det fungerer både på nynorsk og bokmål. 

Språkrådet fremhever at offentlige aktører har et selvstendig ansvar for å fremme norsk språk i sin virksomhet og at det er viktig at aktørene ivaretar dette ansvaret.  

– Vi har hatt en god navnefaglig prosess, og resultatet er glitrende. Her går NTNU, SINTEF og Statsbygg foran med et godt eksempel. De har tatt sitt språkpolitiske ansvar og viser at norsk språk duger, sier Åse Wetås.

HAV OG TEKNOLOGI SOM OVERORDNET TEMA
På engelsk blir det nye navnet The Norwegian Ocean Technology Centre. Hav og teknologi er valgt som overordnet tema for senteret som blant annet jobber med utvikling og forbedring av skipskonstruksjoner, havvind, merder, flytende solkraftverk og undervannsrobotikk.

– Hav og teknologi favner bredden i forsknings- og undervisningsområdene til senteret. Temaene er forankret til eksisterende og kommende satsinger på og i havet, det relaterer navnet til to av kriteriene til NTNUs navnepolitikk – det er både beskrivende for temaet og fagområdet vi jobber med, sier leder av styringsgruppen og navneutvalget, Olav Bolland.

Høsten 2021 fikk NTNU og SINTEF innspill fra Språkrådet om at det gamle navnet ikke var i tråd med språkloven. NTNU og Sintef utnevnte et navneutvalg med mandat til å foreslå nytt navn på senteret. Fra før av var det planlagt en egen prosess for navnsetting av de de nye bygningene på Tyholt. 

Navneutvalget jobbet med utgangspunkt i NTNU sine retningslinjer for fastsetting av navn og Språkrådets anbefalinger. Navneutvalget mottok i alt 525 innspill fra organisasjonene og andre i nærmiljøet. 

Når Norsk havteknologisenter står ferdig i 2028 består senteret av bygningsmassen på Tyholt, laboratorier på Torgard, og forskningsfasiliteter i Trondheimsfjorden, utenfor Hitra, Frøya og Ålesund.

DETTE ER NAVNENE PÅ DE NYE BYGGENE
I navnsettingen har navneutvalget tatt utgangspunkt i fagbegrep, beskrivende ord og historien til fagmiljøet som har vært på Tyholt siden 1939. Utvalget har valgt å gi to av byggene navn etter fagpersoner som er viktige for fagtradisjonen og for at det ble etablert et fagmiljø for dette i Trondheim. 
  • Det nye kontor- og undervisningsbygget får navn etter skipsmodellstankens far Hans R. Mørch: Professor Mørchs hus. 
  • Bygget med mindre våte og tørre laboratorier som brukes i forskning og utdanning, får navn etter en av fagområdets viktigste vitenskapspersoner, Arkimedes: Arkimedes’ hus. 
  •  Bygget med de to store bassengene og verksted til forsøk og testing av modeller, får et beskrivende navn: Bassengbygget.
  • Uteområdet utenfor bassengbygningen blir et parkområde med trær, busker, lekeplasser og andre aktiviteter. Det får også et beskrivende navn; Bassengparken.
  • Tankhodet består som navn på den delen av slepetanken som er fredet og blir rehabilitert.
  • Tankplassen blir navnet på uteområdet som er plassert over restene av den gamle skipsmodelltanken, og som binder kontor- og undervisningsbygget til studentlaboratoriene og Tankhodet.
  • Kavitasjonslaboratoriet er en av de få byggene som forblir uendret og består som navn.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler