Oddrun With – tar vare på energien

Publisert: 23.08.2022 kl. 12.00
Foto: Tersan Shipyard
Foto: Tersan Shipyard

Tersan Shipyard leverte 31. mai 2022 sitt nybygg NB1095 Oddrun With, et meget avansert fryse- og godsruteskip til Egil Ulvan Rederi AS i Trondheim. Nybygget har fått navn etter grunnleggeren av rederiet Egil Ulvan sin nå avdøde kone.

Fartøyet har en total lengde på 86 meter og en bredde på 20 meter. Det er designet av Multi Maritime i Førde med typebetegnelsen MM 85 CC LNG og er designet for fleksibel og kombinert frakt av stykkgods, kjølegods og containerlast. Om bord er det også installert et lossesystem for effektiv levering av fiskefôr til lakseanlegg langs norskekysten. Det nye skipet er dessuten utstyrt med en spesiell sideluke som passer til lasting og lossing av mange typer gods.

TAR VARE PÅ ENERGIEN
Fartøyet kan operere i forskjellige moduser, med LNG som drivstoff eller i hybridmodus med batterier. Batteriene kan lades via akselgeneratorer og dieselgeneratorer. Oddrun With er også utrustet med en regenereringsteknologi som sørger for å lagre energi fra vekten av last i hovedkran og palleheis under lossing og lasting på de installerte batteriene. Batteriene kan også lades med hjelp av landstrøm ved havneopphold.

Rederiet opplyser at tanken er å operere skipet helelektrisk i perioder, for eksempel inn og ut av havneområder eller når skipet ligger til kai.

KJØLING FRA GASSKONVERTERING
Fryserommene i lasterommet kan via et kuldegjennvinningssystem når naturgassen som brukes som drivstoff konverterer fra væske til gassform. Dette er et av de første fartøyene med denne typen innovative teknologier for å transportere frysevarer og vil gi store besparelser i bruk av energi.

Det tyrkiske verftet Tersan opplyser i en pressemelding at byggeprosessen har vært svært utfordrende på grunn av covid-pandemien og på grunn av alle de teknologiske og komplekse nyvinningene som er installert om bord.

– Til tross for alle utfordringer setter vi i Team Tersan stor pris på den enorme erfaringsdelingen og samarbeidet vi har hatt med rederiet i byggeperioden, forteller de. Les hele omtalen her.

Les også følgende båtomtaler:

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler