ODIM tildeles ordre for 62 millioner kroner i Nord-Amerika

Publisert: 17.09.2008 kl. 12.52 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.01

ODIM er gjennom sitt virksomhetsområde Naval & Power tildelt flere mindre kontrakter med en totalverdi på om lag 62 millioner norske kroner. Kontraktene er tildelt de to nord-amerikanske selskapene ODIM Spectrum og Numet Engineering. Sistnevnte ble innlemmet i ODIM 30. april i år.

ODIM Spectrum er blitt tildelt to ordrer med en totalverdi på 29 millioner kroner. En av disse er fra Lockheed Martin Corporation og gjelder leveranse av automatiserte håndteringssystemer for tauing av sonarsystemer og andre relaterte engineeringsoppgaver for et amerikansk marineflåte program.

Den andre kontrakten er fra U.S. Naval Surface Warfare Center for modifiseringer i forbindelse med ODIMs utvikling av et kabeltrommelsystem som kan brukes til å laste og losse diverse spesialkabler til og fra United States Navy’s helikoptre og fartøy (ORCA - Organic Cable Reeling Assembly).

- Vi er veldig fornøyd med at det fortsatt er høy aktivitet og interesse for våre produkter og tjenester innen det amerikanske og internasjonale forsvarsmarkedet. Begge disse prosjektene gir et godt grunnlag for ytterligere salg til den amerikanske marinen, sier Andrew Roy, konserndirektør for virksomhetsområdet Naval & Power i ODIM.

Numet Engineering er tildelt flere kontrakter fra to store kunder innen kanadisk kjernkraftindustri. Kontraktene har en totalverdi på 33 millioner norske kroner. Atomic Energy of Canada Chalk River Laboratories har tildelt Numet Engineering en kontrakt for å levere komponenter til håndteringssystemer av spesialavfall ved forskningsfasilitetene sine. I tillegg har Ontario Power Generation tildelt Numet flere kontrakter for håndteringssystemer av spesialavfall ved en rekke kjernekraftverk.

Andrew Roy understreker at Numet Engineering har opplevd en økt interesse for produkter og tjenester innen det kanadiske kjernekraftmarkedet etter ODIMs overtakelse av virksomheten.

- I tillegg til vårt kjerneområde, som er verktøyløsninger for vedlikehold og rehabilitering av kjernekraftverk, så har vi nå mulighet til å delta innen utvikling av teknologi til framtidens kjernekraftverk. For å underbygge våre vekstambisjoner arbeides det for tiden med å identifisere oppkjøpskandidater og partnere både i USA og i Canada, avslutter Roy.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler