Ombyggingsoppdrag til Oma

Publisert: 09.09.2022 kl. 17.28

Oma Baatbyggeri har signert kontrakt med Norled AS for ombygging av M/S Lysefjord. 

M/S Lysefjord ble opprinnelig levert fra Oma Baatbyggeri i 2006 og skal bygges om fra diesel fremdrift til helelektrisk drift. Fartøyet skal i den forbindelse utrustes med Norled sitt egenutviklede batteribytte system SHIFTR, går det frem av en pressemelding.
Ordren sikrer beskjeftigelse ved Oma Baatbyggeri ut 2023.

Kombikatamaran
Båten skal trafikkere rutepakke 2 (RP2) i gamle Sogn og Fjordane og er basert på det velkjente kombikatamaran konseptet fra Oma Baatbyggeri som båtbyggeriet har bygget og levert mange av, helt tilbake til 2001, og som seiler langs hele den langstrakte norske kysten. Ette ombyggingene vil båtene har kapasitet til å frakte en lastebil på 20 tonn, alternativt 7 personbiler i kombinasjon med 70 passasjerer.
Det helelektriske fremdriftsanlegget gjør at båtene vil gå med null-utslipp av CO2.

Bærekraftig drift
Båten er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100% resirkulerbart. Det sterke, men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter og takler fint et akseltrykk på 10 tonn på akterdekket. Ettersom båten er lett, er den utstyrt med ballasttanker for å utligne vektene ved lasting eller lossing av tunge vogntog. 
I tillegg til det store bildekket, har fartøyet kran og lasterom. Passasjerkapasiteten er 85 passasjerer, servicefart er 23 knop og lengden på fartøyet er 33 meter.
Ved å ombygge et tidligere fartøy kan fartøyet gjenbrukes og levetiden på fartøyet forlenges. Dette bidrar til bærekraftig drift og betydelig høynet residual verdi for fartøyet.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler