Omfattende dialoger om ammoniakk som drivstoff og bunkring

Publisert: 27.06.2023 kl. 08.51
Bildet viser en ammoniakk bunkringsterminal fra Azane Fuel Solutions og en ammoniakk drevet platform supply skip (PSV) fra Amon Offshore. Illustrasjon: Azane Fuel Solutions
Bildet viser en ammoniakk bunkringsterminal fra Azane Fuel Solutions og en ammoniakk drevet platform supply skip (PSV) fra Amon Offshore. Illustrasjon: Azane Fuel Solutions
Equinor starter ammoniakk bunkringsstudie med Azane Fuel Solution  Prosjektet skal, basert på en estimert etterspørsel av ammoniakk drivstoff mellom 2025-2030, skissere en optimalisert verdikjede for ammoniakk fra produksjon til bruk. Studien vil fokusere på en effektiv distribusjon ogetablering av bunkringsterminaler plassert på strategiske lokasjoner. 
A
Basert på omfattende dialoger om ammoniakk som drivstoff og bunkring, har partene bestemt å etablere prosjektet «AFNO 2030 – Ammonia fuel for The Norwegian offshore sector 2025-2030». Prosjektet vil se på hvordan ren ammoniakk kan introduseres som et drivstoff for å avkarbonisere den norske offshoresektoren og bidra til optimalisert logistikk, operasjonsplanlegging og sikkerhetsaspekter. Ren ammoniakk har stort potensiale til å bli et drivstoff for å avkarbonisere den maritime industrien. Ammoniakk kan brennes i en motor eller utnyttes via en brenselcelle, og fordi det ikke inneholder karbon har den ikke CO2-utslipp. Nøkkelutfordringene vil inkludere å møte sikkerhetsaspekter relatert til giftigheten i ammoniakk og dens korrosivitet.  

HOVEDKATEGORIER 
«AFNO 2030» planlagte aktiviteter er delt inn i tre hovedkategorier:

A.    Utarbeide en estimert tidslinje for etterspørsel av ammoniakk drivstoff. 
B.    Utarbeide en utviklings plan for verdikjeden til drivstofftilførsel.
C.    Utføre planlegging av spesifikke lokasjoner for bunkring.

– Vi ser fram mot samarbeidet med Equinor for å vise hvordan ren ammoniakk kan bli benyttet til avkarboniseringen av den norske offshore sektoren. Equinor kan spille en viktig rolle i det maritime grønne skifte som pioner til å benytte drivstoffet, teknologien og nødvending bunkringsinfrastruktur, og med dette hjelpe industrien til å ta det nødvendige spranget, sier Håkon Skjerstad, nyutnevnt CEO i Azane Fuel Solutions 

BUNKRINGNETTVERK FOR AMMONIAKK
Dette prosjektet bygger videre på det etablerte grunnlaget til «AFBN – Ammonia fuel bunkering network» prosjektet som har foregått de siste to årene. Ledet av Azane Fuel Solutions i et felleskap som inkluderer partnere som Yara Clean Ammonia, SINTEF og Fjord Base (Norges største offshore forsyningsbase), ønsker prosjektet nå Equinor velkommen som en tilknyttet partner i AFBN. Sammen sikter disse samarbeidene på å fremskynde etableringen av et bunkringsnettverk for ammoniakk ved å utnytte ekspertisen til alle involverte parter.  

I april 2022 ble det annonsert at Yara forhåndsbestilte opptil 15 ammoniakk bunkringsterminaler, i en flerårig kontrakt med Azane Fuel Solutions, for å ha tilstrekkelig dekning over det skandinaviske markedet. Nettverket av flytende karbonfrie bunkringsterminaler er et stort steg i riktig retning for å gjøre shipping fri for fossilt brensel. 

Azane Fuel Solutions
  • Azane Fuel Solutions er et norsk selskap som utvikler verdens første bunkringsterminal for ammoniakk. 
  • Selskapet ble etablert av to ledende selskaper med lang erfaring fra shipping og gasshåndtering, og har i løpet av de siste par årene utviklet en unik teknologi som kan tilby rask, sikker og fleksibel bunkring av ammoniakk. 
  • Shippingindustrien mangler i dag den kritiske infrastrukturen for å kunne gjennomføre overgangen til ammoniakk.
  •  Azane Fuel Solutions vil bidra til utslippsfri shipping ved å utvikle innovative teknologier for håndtering av ammoniakk som brensel og last. 
  • Gjennom samarbeidet med Yara Clean Ammonia, vil Azane Fuel Solutions starte bygging av verdens første bunkringsnettverk i 2023. 
  • Første terminal er forventet å være klar for første bunkring i 2025. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler