Opplag og oppsigelser i Havila

Publisert: 28.09.2015 kl. 07.26 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Havila Neptune
Havila Neptune


Havila Shipping ASA har besluttet å legge AHTS fartøyene Havila Mars og Havila Neptune i opplag.

Dette vil medføre noen oppsigelser, samt redusert behov for innleie av mannskap.

Beslutningen er tatt som en følge av de rådende markedsforhold.  Selskapet forventer ikke at markedet bedrer seg på kort eller mellomlang sikt. Hovedutfordringen er tilbudssiden. Tiltaket vil ha positiv effekt på dette. Opplaget vil finnes sted så snart kostnadsbesparelser kan oppnås. Tiltaket vil ha full regnskapsmessig effekt fra1. kvartal 2016.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler