Patent på automatisk kjønnssortering av oppdrettsfisk

Publisert: 31.10.2023 kl. 08.53
John Inge Fossbakk (t.v.) og Halvard Andreasen var på AquaNor tidligere i år, og viste frem sorteringsmaskinene fra GreenFox. Foto: John Inge Vikan.
John Inge Fossbakk (t.v.) og Halvard Andreasen var på AquaNor tidligere i år, og viste frem sorteringsmaskinene fra GreenFox. Foto: John Inge Vikan.
Stjørdalsbedriften GreenFox Marine har fått godkjent sin norske patentsøknad for automatisk kjønnssortering av oppdrettsfisk. Løsningen gir fisken bedre vilkår for økt velferd og vekst. 

Erling Aspen, daglig leder i GreenFox Marine, er svært stolt over at patentet nå er innvilget. 

– Automatisk kjønnssortering av laksesmolt bidrar til å løse en av næringens største utfordringer med høy dødelighet i sjøfasen, samt at det bidrar til økt produktivitet, innleder Aspen, som fortsetter: 

– At kjernefunksjonen i teknologien vår nå er patentert gir oss også en ekstra trygghet i det videre arbeidet, som er rettet mot ytterligere industrialisering og kommersialisering av løsningen. Det er givende å tilby oppdretteren en løsning som vi vet vil gi fisken bedre helse og velferd. 

MANGE FORDELER
Fordelene med kjønnssortering er mange, både for fisken og for oppdretterne. 

– Fisk i kjønnsseparerte merder vokser raskere, har lavere dødelighet og mindre sår. Samtidig kan røkter optimalisere produksjonen for hvert kjønn gjennom differensiert slaktetidspunkt, lysstyring, lokalisering, og andre slike tiltak. 

– Man vil også kunne redusere tiden fisken tilbringer i sjøen, som igjen vil ha positive effekter med mindre lus på fisken. En mer uniform størrelse på fisken vil også forenkle produksjonen, på settefiskanlegget, i merden og på slakteriet, forklarer Aspen. 

GreenFox sin nå patenterte maskin er en automatisert løsning for kjønnssortering av fisk ved hjelp av ultralyd og kunstig intelligens (KI). 

Selskapet har i dag frittstående maskiner som sorterer opp mot 3500 fisk i timen. Samtidig jobbes det med nye maskinløsninger, hvor hastigheten kan nærme seg 40.000 fisk i timen. Maskinen operer med en nøyaktighet fra 97 prosent til 99 prosent. 

Løsningen brukes i dag for både stamfisk og settefisk. 

BRUKES AV DE STØRSTE 
Flere av de største oppdrettsselskapene i Norge har allerede tatt løsningen i bruk. Bare siden juni i år har GreenFox sortert nesten 2 millioner laksesmolt, for blant andre Aquagen, Mowi, SalMar, Benchmark Genetics og Måsøval. 

– Dette er en solid og velprøvd løsning som fungerer. Maskinen benyttes allerede av flere store aktører; vi har blant annet inngått en treårsavtale med Mowi, for sortering av all stamfisk, forteller Aspen. 

Selskapet har også solgt maskiner i både Skottland og på Færøyene, samt får henvendelser fra en rekke andre land. Det har vært spesielt stor interesse fra det Chilenske markedet, som i dag kjønnssorterer over 50 prosent av all oppdrettslaks manuelt, som vil si mer enn 100 millioner fisk i året. 

UNDERSØKER AVVIK PÅ HJERTE OG NYRER 
Løsningen skal også integreres i vaksinemaskiner, slik at fisken kjønnssorteres samtidig som den vaksineres. 

Aspen forteller at de er i gang med flere spennende prosjekter, som vi tilføre maskinen ytterligere funksjoner næringa etterspør. 

– Samtidig som fisken kjønnssorteres ønsker vi å gi fisken en helseindeks, som sier noe om fiskens robusthet og evne til å overleve et liv i sjøen. Det vil vi gjøre ved å undersøke avvik på hjerte, lever og nyrer, med ultralyd. 

– Vi er allerede skrevet inn i et prosjekt som omhandler hjertet, og har startet arbeidet med kunne avdekke nefrokalsinose (nyresykdom) på et tidlig tidspunkt. Nefrokalsinose er en av de største årsakene til fiskedød hos settefisk og i sjøfasen. 

STARTER PROSJEKT FOR KJØNNSSORTERING AV TORSK 
På sikt vil GreenFox også tilpasse maskinen til flere fiskearter. 

En undersøkelse gjennomført på vegne av GreenFox avslørte hele 16 arter på verdensbasis som er egnet for oppdrett, og vil ha stor nytte av kjønnssortering med bruk av ultralyd. 

– Næringa har allerede etterspurt kjønnssortering av en rekke fiskearter, slik som ørret, stør og abbor. I første omgang er vi i startfasen på et prosjekt med Norcod, for kjønnssortering av torsk, sier Aspen. 

Faktaboks 
Fem gode grunner for kjønnssortering av fisk: 
  • Økt veksthastighet 
  • Hanfisken vokser opp mot 20 prosent raskere, og hunfisk opp til 10 prosent raskere, i separerte merder.
  • Forbedret fiskehelse 
  • Fisken er roligere i merden. 
  • Mindre stress forbedrer fiskevelferden og reduserer dødelighet og sårskader. 
  • Optimaliserte slaktetider for hvert kjønn 
  • Separerte merder lar røkter optimalisere slaktetiden for hvert kjønn, slik at man unngår å slakte hunfisk for tidlig da den vokser tregere enn hanfisken. 
  • Konsesjoner utnyttes mer effektivt, med reduserte luseproblemer og mindre behandling og håndtering av fisken. 
  • Samme størrelse på fisken forenkler produksjonen på settefiskanlegget, i merden og på slakteriet. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler