Pilotprosjekt for automatisk passasjertelling

Publisert: 28.06.2023 kl. 13.38
Rederiet Norled og teknologiselskapet Counting Hero har derfor jobbet tett med et pilotprosjekt for automatisk passasjertelling om bord på ferjen MF «Nesvik». Foto: Norled.
Rederiet Norled og teknologiselskapet Counting Hero har derfor jobbet tett med et pilotprosjekt for automatisk passasjertelling om bord på ferjen MF «Nesvik». Foto: Norled.
Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger og ankomster. På kaiområdene er det også ofte begrensninger på hva en kan sette opp av utstyr. Rederiet Norled og teknologiselskapet Counting Hero har derfor jobbet tett med et pilotprosjekt for automatisk passasjertelling om bord på ferjen MF «Nesvik».

-Vi er klar for å introdusere helautomatisk persontelling som sørger for at vi har registrert riktig antall personer om bord til enhver tid. Det nye systemet vil gi god og jevn kvalitet på tellingene, og ansatte vil kunne konsentrere seg om andre oppgaver ved av og påstigning, forklarer prosjektleder i Norled, Einar Hougen.

SPESIALKAMERA 
Selskapet Counting Hero har utviklet løsningen som tar i bruk spesialkamera plassert i hver ende av ferjen. Filmene fra ombordkjøringen analyseres automatisk i sanntid, når av- og påkjøring pågår. Dette skjer på en datamaskin ombord og kamerabildene slettes med en gang slik at personvernet blir ivaretatt. Alt skjer ved bruk av kunstig intelligens og kamera designet for formålet. Ved bruk av maskinlæring lærer systemet stadig hvordan en teller personer.
 
– Automatisk passasjertelling er et utmerket hjelpemiddel for at biler skal kunne kjøre uhindret ombord i fergen. Med løsningen vår kan fergemannskapet være trygge på passasjertallet når biler og fotgjengere beveger seg ombord i fergen. Det er svært utfordrende for mannskapet å forsøke å se inn i hver enkelt bil og telle manuelt. Vår løsning er utviklet for å ivareta sikkerheten til passasjerene og forenkle jobben til mannskapet, sier daglig leder i Counting Hero, Jone S. Rasmussen.
 
Testing av systemet viser gode resultater og Norled planlegger å installere løsningen på MF «Hydra» etter at systemet er satt i full drift på MF «Nesvik».
 
Counting Hero
  • Counting Hero AS leverer innovative løsninger som forbedrer sikkerheten og trafikkflyten innen transportsektoren. 
  • Ved bruk av kamera og avansert kunstig intelligens kan teknologien samle informasjon som mennesker ikke er i stand til å oppfatte.
  • Counting Hero tilbyr en produktportefølje som inkluderer kamerasystemer som automatisk teller antall personer i kjøretøy som passerer, kameraløsninger for å kontrollere dekkvalitet på kjøretøy i fart, samt kameraløsninger som detekterer, klassifiserer og gir statistikk om kjøretøy og myke trafikanter.
  • Counting Heros kunder inkluderer både private og offentlige aktører innen samferdsel og transport.
 
Norled
  • Norled er et ferje- og hurtigbåtrederi med røtter tilbake til 1855. 
  • Norled drifter ferje- og hurtigbåtsamband langs hele Norges kyst. 
  • Rederiet har vært en Pioner innen det grønne skiftet til havs. 
  • I 2015 ble verdens første elektriske ferje, MF «Ampere» satt i drift av Norled og i mars 2023 ble verdens første hydrogenferje, MF «Hydra» satt i drift. 
  • Rederiet har rundt 70 fartøy og 900 ansatte.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler