Polartind bestiller brønnbåt hos Aas Mek.

Publisert: 23.04.2010 kl. 11.45 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 10.30
AAS 1202 STII
AAS 1202 STII


Polartind AS har bestilt ny brønnbåt hos Aas Mek. Verksted AS på Vestnes. Rederiet er et heleid datterselskap av Norsk Fisketransport A/S på Kolvereid. Brønnbåten er av verftets eget design av type AAS 1202 STII, med en lastekapasitet på 1200 m3.

Nybygget skal leveres i oktober 2011. Båten er arrangert for transport av levende fisk i lukket og åpent system, og er spesielt arrangert for å ha full kontroll på alt sirkulert vann som strømmer gjennom lasterommet for oppsamling av lus under transport, avlusing og sortering. Videre er nybygget designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

– Dette er første nybygget vi leverer til dette rederiet, men rederiet har i dag flere egne og innleide brønnbåter i drift og har vært i brønnbåtnæringen i mange år, sier adm. dir. ved Aas Mek. Halvard Aas.

Nybygget vil gå inn på kontrakt for kjøring til en gruppe oppdrettere i Ytre Namdal bestående av As Aqua, Sinkaberg-Hansen AS, Bindalslaks AS , Lund Fiskeoppdrett AS, Emilsen Fisk AS, Vikna Sjøfarm AS, Val Vgs AS, Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS.

– Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Polartind/Norsk Fisketransport A/S som meget viktig i dagens relativt rolige marked, og vil bidra til å sikre full aktivitet for vårt verft til slutten av 2011. Vi ser også på denne kontrakten som svært interessant ved at vi her får muligheten til å samarbeide med et nytt rederi og at de velger å satse på nybygg av vårt design, sier Aas.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner:

Lengde o.a. 62,07 m, Bredde 12,00 m og Dybde i riss 5,10 m. Lastekapasiteten vil bli på 1200 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler