Positivt med fortsatt "Stø kurs"

Publisert: 08.10.2012 kl. 12.21 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 09.30
Even Aas
Even Aas


– Det er gledelig at Statsbudsjettet 2013 fortsetter med en stø kurs i den maritime politikken. Det gir næringen forutsigbarhet, men vi er bekymret for utviklingen i den maritime kompetansen. Over tid har konkurransevilkårene for norske sjøfolk blitt dårligere sammenlignet med andre sjøfolk i EU/EØS-området. Denne utviklingen vil fortsette i 2013.

Det er styreleder Even Aas i Maritimt Forum som sier dette i en kommentar til Statsbudsjettet 2013. Maritimt Forum er generelt positiv til regjeringens maritime politikk som gjenspeiles i forslaget til Statsbudsjett. Fjerningen av kystavgiften sparer næringen for 125 millioner kroner og vil bidra til å få mer gods over fra vei til sjø. Økte garantirammer til GIEK er et viktig bidrag for å sikre næringen tilgang til finansiering.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2013 reguleres det heller ikke denne gang for sjøfolkenes refusjonsordning for generell lønnsutvikling eller pris- og inflasjonsvekst. Det statiske taket regjeringen innførte i 2008 ligger fast. Det betyr i realiteten at den norske ordningen hvert år svekker sin konkurransekraft, og at kostnadene ved å satse på nasjonal kompetanse blir stadig høyere enn for andre i EU/EØS-området. Like konkurransevilkår er en forutsetning for at norsk maritim næring med 100 000 arbeidsplasser skal kunne være en viktig verdiskaper i det norske samfunn.

– Skal vi beholde norske sjøfolk i næringen, må vi ha en refusjonsordning som er konkurransedyktig. Tilgang på praktisk kunnskap fra norske sjøfolk er helt grunnleggende for maritim næring både på sjø og land, sier Even Aas.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler