Prinsippgodkjenning for kontainerbasert hydrogensystem for skip

Publisert: 06.03.2023 kl. 09.15
HAV Hydrogen har mottatt DNVs prinsippgodkjennelse for det kontainerbaserte hydrogenssystemet, Zero Emission Pod. Illustrasjon: HAV Hydrogen.
HAV Hydrogen har mottatt DNVs prinsippgodkjennelse for det kontainerbaserte hydrogenssystemet, Zero Emission Pod. Illustrasjon: HAV Hydrogen.
– Seks måneder etter at HAV Hydrogen offentligjorde planene om å lansere et maritimt energisystem for hydrogen (H2) for installasjon i kontainer på skipsdekk, offentliggjør selskapet i dag detaljer om systemet som har mottatt prinsippgodkjenning (AiP) fra DNV. Godkjenningen er viktig for HAV Hydrogens arbeid med å kommersialisere det nye «Zero Emission Pod»-systemet. 

– Vi har utviklet og mottatt prinsippgodkjennelse (AiP), for et nøkkelferdig maskinrom. Teknologien er basert på en 20-fots kontainer som ikke bare inneholder hydrogenbrenselceller, men også nødvendig utstyr for å drive systemet på en forsvarlig måte. Det inkluderer ventilasjon, kjølesystem, sikkerhet- og kontrollsystemer, DC/DC-tavler, distribusjonssystem for drivstoff samt andre tekniske installasjoner, sier administrerende direktør i HAV Hydrogen, Kristian Osnes.

SKALERBAR KRAFTFORSYNING MED NULLUTSLIPP  
Zero Emission Pod er et frittstående, skalerbart energisystem der alle støtte- og sikkerhetssystemer samt elektrisk strømstyring er inkludert. Ved å bruke 200 kW brenselcellemoduler for hydrogen er systemet svært fleksibelt. Det kan for eksempel settes opp med 1000 kW effekt innenfor fotavtrykket til en 20-fotss kontainer. Om man bruker større kontainere, eller velger å sette flere kontainere sammen, vil man kunne lage energisystemer med enda høyere effekt. 

Installert effekt kan anvendes til skipets fremdriftssystem eller til ekstra strømforsyning om bord i fartøyet. Utgangseffekten vil bli dimensjonert for å gi optimal nullutslippseffekt basert på ønskede driftssituasjoner, seilingsmønstre og type fartøy. 

I havn kan hydrogensystemet sikre grønn energi til fartøyet, som ikke trenger å være avhengig av ladeinfrastruktur på land for å oppnå nullutslippsstatus.

– Hydrogensystemet er en enkel og svært effektiv snarvei til grønn skipsfart. Det kan enten ettermonteres på fartøy som ikke er klargjort for konvensjonell retrofit-installasjon under dekk, eller det kan være en komplett tilleggsmodul som gjør installasjonsrisikoen mye lavere på nybyggprosjekter, legger Kristian Osnes til.

DNVS PRINSIPPGODKJENNING 
HAV Hydrogen har mottatt DNVs prinsippgodkjennelse (AiP) for Zero Emission Pod-systemet. Godkjennelsen betyr at hydrogensystemet har blitt vurdert av DNV til å være i tråd med klassifiseringsregler og gjeldende lover og forskrifter. Den betyr også at det ikke finnes vesentlige hindringer for å realisere løsningen. 

Grunnlaget for DNVs godkjennelsesprinsipper er samsvar med sikkerhetsprinsippene i DNVs regler for brenselcelleinstallasjoner, gassdrevne skipsinstallasjoner, kontainersystemer, IGF-koden og IMOs foreløpige sikkerhetsretningslinjer for skip som bruker brenselcelleløsninger til kraftforsyning. 

– Vi ønsker å gratulere HAV Hydrogen AS med prinsippgodkjennelse av deres kontainerbaserte energisystem. For at skipsnæringen skal opprettholde sin relevans trenger vi å utforske alle alternativer, og hydrogen kan bli en viktig del av skiftet til en mer bærekraftig skipsfart. I tillegg vil vi takke HAV for tilliten de viser til DNVs kunnskap og ekspertise for å demonstrere at systemet deres er i tråd med de mest avanserte tekniske standardene som finnes i bransjen, sier Monika Johannessen, avdelingsleder for gassteknologi, og sikkerhet i DNV.
Systemet er utviklet for å kunne operere i lufttemperaturer mellom –20 til +35 C° og i sjøvannstemperaturer fra 0 C° til +32 C°.

STOR INTERESSE
Utviklingen av den kontainerbaserte løsningen har som mål å fremskynde kommersiell bruk av hydrogen som skipsdrivstoff. HAV Hydrogen har opplevd stor pågang fra av redere etter at selskapet offentliggjorde planen om å lansere et kontainerbasert hydrogensystem for skip. 
 
–Vi opplever enorm interesse fra redere i flere bransjer. Vi har blitt kontaktet av selskaper som er engasjert innen offshore vind, olje og gass, RoRo-shipping, tørrbulk, innenlands skipsfart og fiskeri. De erkjenner at kontainerløsningen vår kan være snarvei til nullutslipp for deres fartøyer. Gitt at nødvendig infrastruktur er på plass, trenger reder kun å klargjøre nok plass på dekk og koble kontaineren til fartøyets kraftsystem, avslutter Kristian Osnes. 

Bred europeisk og internasjonal regulatorisk støtte, samt rask utvikling innen hydrogenforsyning i relevante havner, forventes å drive frem bruk av hydrogen som skipsdrivstoff. HAV Hydrogen anser nærskipsfart, innenlands skipsfart og passasjertransport for å være de mest aktuelle bransjesegmentene for det kontainerbaserte Zero Emission Pod-systemet. Havvind forventes å øke i relevans ettersom utslippsregler blir stadig strengere. 

Ifølge internasjonale fartøysdatabaser som Sea-web og EU-kommisjonens Market Observation Inland Navigation in Europe, er det bare i Europa omtrent 2 500 fartøy innen nærskipsfart, 7 000 innen innenlands skipsfart, 1 300 passasjertransportfartøy og 2 500 fiskefartøy.

Allerede i løpet av andre halvdel av 2023 vil HAV Hydrogen være klar for å igangsette produksjon av Zero Emission Pod-kontainerne, med mål om å gjøre de første leveransene i 2024. 

TILBY STØTTE 
Som systemintegrator for maritime brenselcelleløsninger vil HAV Hydrogen tilby støtte til redere, skipsdesignere og verft for å sørge for en mest mulig gunstig design-, integrasjons- og installasjonsprosess.

Løsningen med hydrogensystem i kontainer er bygd på energisystemet som er utviklet i det banebrytende FreeCO2ast-prosjektet, som har mottatt godkjenning for et maritimt hydrogenbasert energisystem der også tank for flytende hydrogen under dekk var inkludert. 

HAV Hydrogen er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth i Oslo, Norge.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler