PTG styrker produksjonskapasiteten

Publisert: 21.08.2019 kl. 09.32
Fra PTG i Malmefjorden (tidligere FrioNordica). Fra venstre: Steinar Dale, produksjonssjef i PTG, og Ketil Røberg, salgs- og markedsdirektør marine og Industri i PTG. Foto: PTG
Fra PTG i Malmefjorden (tidligere FrioNordica). Fra venstre: Steinar Dale, produksjonssjef i PTG, og Ketil Røberg, salgs- og markedsdirektør marine og Industri i PTG. Foto: PTG
Med sterk ordreinngang og et svært lovende marked innen oppdrettsnæringen øker PTG produksjonskapasiteten i Norge. 

Markedets krav til kvalitet og leveringpresisjon bidrar til at konsernet har besluttet å investere over 20 millioner kroner i fabrikkutvidelse i Malmefjorden utenfor Molde, kommer det frem av en pressemelding.

Avdelingen i Malmefjorden er en del av tidligere FrioNordica, og står for store deler av konsernets produksjonskapasitet. I tillegg til investeringen i nye fasiliteter utreder selskapet robotisering av flere arbeidsprosesser, for å øke kapasiteten og effektiviteten ytterligere.

Sterk ordreinngang
– Investeringen i større lokaler og moderne produksjonsfasiliteter vil øke vår kapasitet og effektivitet betraktelig. Med produksjon i Norge og et landsdekkende service-nettverk  ivaretar vi våre kunders behov for kvalitet, korte leveringstider og leveringspresisjon, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

Han sier at det nå investeres i en rekke oppdrettsanlegg på land, og at det bygges stadig nye båter både til akvakultur og fiskeri.
– Vi opplever en sterk ordreinngang innen brønnbåtmarkedet, og det er også stor etterspørsel etter våre løsninger for landbasert oppdrett – da hovedsakelig varmepumper tilpasset ulike behov, samt kjøle- og kuldeanlegg for videreforedling av fisk.

Matfisk på land
– Det er et stort behov for våre løsninger til dagens settefiskanlegg. I tillegg produserer industrien stadig større smolt på land for kortere tid i sjø, og dermed sterkere fisk som er mindre eksponert for lus og sykdom. Vi har også tro på at industrien vil lykkes med etablering og produksjon av oppdrett av matfisk på land, og at vi er godt posisjonert for dette markedet, legger Arnesen til.
 

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler