Purus Wind og Vard har valgt Brunvoll

Publisert: 10.08.2023 kl. 12.19
Purus Winds nye CSOV-er, designet og bygget av Vard. Illustrasjon: Vard Design AS
Purus Winds nye CSOV-er, designet og bygget av Vard. Illustrasjon: Vard Design AS
Brunvoll har mottatt en ordre for levering av fremdrifts- og manøvreringssystemer for Purus Winds sine nye Commissioning Service Operation Vessel (CSOV). Leveransen gjelder for to skip, med mulighet for ytterligere to skip som opsjon. 

Hvert skip vil bli utstyrt med to azimuth-thrustere for fremdrift, og to inntrekkbare azimuth-thrustere og en tunnel-thruster for manøvrering. Leveranseomfanget omfatter også Brunvolls «Propulsion and Thruster Control system», BruCon PTC. 

DEMONSTRERER STYRKEN 
– Vi er ydmyke og stolte over at Vard og Purus Wind har valgt Brunvoll som sin betrodde partner for disse nybyggene. Jeg vil spesielt takke Vard-organisasjonen for å ha jobbet tett sammen med våre folk på dette prosjektet, noe som demonstrerer styrken til den maritime klyngen i regionen. Offshore-vindmarkedet vil være et viktig segment for Brunvoll i årene som kommer, og med disse nye prosjektene i ordreboken ser utnyttelsen av fabrikken i Molde bra ut for 2024, sier Kåre Øyvind Vassdal, konsern direktør i Brunvoll Group.  

DE NYESTE FORBEDRINGENE 
Thrusterne for fremdrift inkluderer de nyeste forbedringene for å møte de stadig strengere kravene til sikkerhet, nøyaktighet og hurtighet under DP-operasjoner for SOV-er / CSOV-er. Dette inkluderer betydelig forbedringer i rotasjonshastighet for azimuth styremaskin, økt propellakselerasjon og økt skyveeffekt med redusert interaksjon mellom azimuth-thrusterne og skroget.
 
I kombinasjon med de to inntrekkbare azimuth-thrusterne og en tunnel thruster i forskipet, er skipene ideelt utstyrt i henhold til operasjonelle krav, DP-presisjon og samlet ytelse. Skipene er basert på et Vard 4 19-design og vil være 87 x 19,5 meter med en kapasitet for 120 personer ombord. Designet er optimalisert for lavt drivstofforbruk, høy opererbarhet og komfort. 

Levering av skipene vil finne sted i Q2 2025 og Q2 2026. Det første skipet vil bli levert fra ett av Vards verft i Norge. Det andre skipet vil bli bygget av Vard Vung Tau i Vietnam. De to opsjonene er også planlagt å bli bygget både i Norge og Vietnam. 

NÆRT SAMARBEID
– Det nære samarbeidet mellom maritime aktører i en maritim klynge, med verftene som knutepunkt, har vært katalysatoren for forbedringer og innovasjon i over et århundre. Dette krever relasjoner basert på tillit og lang levetid langt utover vanlige kontrakter. Disse forbindelsene er avgjørende for å håndtere risikoene involvert i prototyping og for å muliggjøre bærekraftig virksomhet til sjøs. Samtidig som vi leverer skip på verdensledende byggetider, til avtalt kostnad, og med nødvendig global støtte etter levering. Løsningen valgt i dette prosjektet er optimalisert i samarbeid mellom Vard Design og Brunvoll, og den vil gi bedre opererbarhet og lavere utslipp. I Vard fokuserer vi på våre partnere, og samarbeidet vi har med Brunvoll går tilbake mer enn 80 år," sier Runar Vaagnes, SVP Salg og Markedsføring i Vard.  

Brunvoll 
 • Brunvoll er en del av Brunvoll Holding AS og er en ledende leverandør av maritime systemer. 
 • Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy. 
 • Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet. Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,2 milliarder NOK i 2022. 
 • Selskapet ble etablert i 1912 og har over 500 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen. 
 • Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over. Brunvolls visjon er "Trusted World Wide", og deres verdier er å være ansvarlig, pålitelig og engasjert. 

Purus Wind 
 • Med hovedkontor i Storbritannia er Purus Wind et heleid datterselskap av Purus Marine og er en etablert eier og operatør av offshore fartøy, samt ledene innen leveranse av lavkarbonløsninger til sine kunder for bygging og drift av offshore vindparker. 
 • Selskapets erfarne team har et bredt spekter av kompetanser, inkludert fartøysadministrasjon og chartering. 

Vard
 •  Vard er en av de største globale designerne og skipsbyggerne av spesialiserte fartøy. Med hovedkontor i Norge og rundt 7 000 ansatte, driver Vard skipsverft i Norge, Romania, Brasil og Vietnam. 
 • Gjennom sine spesialiserte datterselskaper utvikler Vard kraft- og automasjonssystemer, dekksutstyr og løsninger for innkvartering på fartøy, samt leverer design- og ingeniørtjenester til den globale maritime industrien.
 • Vards lange skipsbyggingstradisjon, banebrytende innovasjon og teknologi, sammen med sine globale operasjoner og erfaring med bygging av komplekse og skreddersydde fartøy, har gitt selskapet anerkjennelse fra bransjeaktører og gjort det mulig å bygge sterke relasjoner med sine kunder.
 • Fincantieri Oil & Gas S.p.A, et heleid datterselskap av FincanteriI S.p.A. med hovedkontor i Trieste, Italia, er hovedaksjonær i Vard med omtrent 98 % av aksjene. 
 • FincanteriI er en av verdens største skipsbyggingskonsern og en global leder innen design av cruiseskip, og har samtidig referanser innen alle høyteknologiske fartøyssegmenter. 
 • Med en over 230 års lang historie og mer enn 7 000 skip bygget har gruppen i dag et produksjonsnettverk med 18 verft som opererer på fire kontinenter og over 20 000 ansatte.  

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler