Regjeringen skal lage oppdatert havstrategi

Publisert: 12.02.2019 kl. 11.27
30 prosent av norsk økonomi skapes i havrommet. Slik ser næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for seg at det blir også i fremtiden, og da må regjeringens havsatsing styrkes, sa han under Haramskonferansen. Foto: Kurt W. Vadset
30 prosent av norsk økonomi skapes i havrommet. Slik ser næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for seg at det blir også i fremtiden, og da må regjeringens havsatsing styrkes, sa han under Haramskonferansen. Foto: Kurt W. Vadset
Regjeringen skal lage en oppdatert havstrategi, som bygger videre på regjeringens havsatsing.

Nyheten slapp næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på Haramskonferansen i Møre og Romsdal 12. februar, hvor han holdt et innlegg om bærekraftig utvikling av havnæringene. 

– Havet er viktig for norsk økonomi, og vil være en sentral kilde til verdiskaping og arbeidsplasser for Norge i fremtiden. Den voksende verdensbefolkningen har behov for nye jobber, nok og riktig mat, medisiner og rent miljø. Mange av disse behovene dekkes gjennom bærekraftig bruk av havet, og Norge har allerede flere verdensledende aktører, sier næringsministeren.

I 2017 la regjeringen frem en egen havstrategi og en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken, der målet var at Norge skal være en ledende havnasjon (lenke). Havet og havnæringene (maritimt, olje, sjømat) er svært viktig for norsk økonomi og fremtidige arbeidsplasser.

– Videre vekst i norsk næringsliv er avhengig av vår utvikling og strategi i havrommet. Havnæringen må utvikles videre. Norge har og må ha en høy innovasjonskraft, og ny teknologi er nøkkelen til å vokse. Vi i Norge har muligheten og kompetansen til å levere teknologi, som ikke bare er positiv for oss, men som også resten av verden kan bruke, sier Røe Isaksen. Han nevner verdens første elektriske røkterbåt, første elektriske ferje og elektriske turistbåt som eksempler på at Norge er langt fremme i ny havteknologi.

– Vi har en unik mulighet til å utvikle bærekraftige løsninger, mener næringsministeren.

Regjeringen skal bruke våren 2019 for å gjennomgå havpolitikken på ny, for å se om vi går i riktig retning og vurdere hvor vi ønsker å være i fremtiden.

– Før sommeren 2019 vil vi lage en oppdatert havstrategi, som bygger videre på havsatsingen som allerede er påbegynt, og som staker ut kursen videre, slår næringsministeren fast.


En milliard til hav
Det er satt av en milliard til havsatsing i statsbudsjettet for 2019. Dette er noen av tiltakene:

– Styrke petroleumsforskningen med over 10 millioner kroner for å støtte utviklingen av miljøvennlige energiteknologier.

– Støtte utviklingen av havteknologi og maritim innovasjon med en forsterket satsing på 17 millioner kroner i Forskningsrådet. Etter budsjettforliket med KrF er denne satsingen styrket med ytterligere 25 millioner kroner.

– Øke bevilgningen til geologisk kartlegging med 50 millioner kroner for å fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene i Barentshavet.

– En satsing på 30 millioner kroner til marin forsking innenfor havets helse.

– Bistandsprogrammet mot marin forsøpling, som det ble satt av 280 millioner kroner til i 2018, økes til 400 millioner kroner i 2019. Som en del av denne satsingen har Norge tatt initiativ til opprettelse av et flergiverfond i Verdensbanken for å finansiere arbeidet mot marin forsøpling i utviklingsland.
 

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler