Regjeringen vil styrke maritime næringer

Publisert: 30.08.2013 kl. 12.55 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Trond Giske, Jens Stoltenberg, Else May Botten og Sigbjørn Johnsen
Trond Giske, Jens Stoltenberg, Else May Botten og Sigbjørn Johnsen


Ålesund: I dag la regjeringen frem rapporten «Stø Kurs 2020» for de maritime næringene. Hos Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund presenterte statsminister Jens Stoltenberg regjeringens hva det skal satses på gjennom «Stø kurs 2020». Sammen med seg hadde han finansminister Sigbjørn Johnsen og nærings- og handelsminister Trond Giske.

Det var i lokalene til Rolls-Royce Technology and Training Centre at regjeringens nye tiltak for å styrke den maritime næringen i fremtiden ble presentert. I strategien står det at visjonen er at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon og et attraktivt vertsland.

– Det er spesielt tre hovedområder regjeringen må sørge for om vi skal ha en bærekraftig vekst. Det første er at vi må ha orden i økonomien. Det andre er satsing på kompetanse og det tredje er en aktiv næringspolitikk, sa Stoltenberg.

Med orden på økonomien viste statsministeren til viktigheten av å holde orden på rente og kronekurs. Han presiserte også at strategien som i dag ble lagt frem er laget i tett samarbeid med næringen.

Han mente videre at Norge ikke kan konkurrere på lav pris, men på kvalitet. – Norge kan ikke bli billigst, men vi kan bli best. Derfor er kompetanse også et viktig hovedgrep i denne strategien, fortsatte han.

Finansministeren pekte på viktigheten av å ha trygge rammer rundt bedrifter og mennesker. Han snakket også om avhengighetsforholdet mellom Norge og internasjonale markeder, og viste blant annet til Optimar som eksporterer majoriteten av sine produkter utenlands.

– Vi er avhengige av at Norge har tillit der ute. Vi er inne i en europeisk krise, og den handler mye om en tillitskrise i markeder og mellom folk- og styrende myndigheter, sa Johnsen.

Han viste til at det i dag går bra med norsk økonomi, at sysselsettingen går opp og at ledigheten går ned. Men han presiserte også at dette ikke er noe som er naturgitt.

– Det spiller noen rolle hvor mye penger vi bruker og hva vi bruker dem på. Når vi lager budsjett så er det slik at inne i rommet sitter regjeringen, men industrien og næringslivet er der også. For det dreier seg om hvordan vi skal klare å opprettholde en fastlandsindustri som kan gi Norge store inntekter i fremtiden. Det handler om samarbeid mellom parter i næringslivet, fortsatte finansministeren.

Finansministeren lanserte også en vekstpakke for næringslivet som skal bedre forholdene for fastlandsnæringslivet.  – Dette er en pakke som blant annet styrker fastlandsindustrien med 3,5 milliarder – som skal finansieres ved å tette hull i skattesystemet, sa Johnsen.

Etter finansministeren var det nærings- og handelsminister Trond Giske sin tur til å få ordet. Han tok blant annet for seg hvordan Norge som et lite land skal lykkes i et internasjonalt marked. – Kjære venner, vi lykkes. Et godt eksempel er DOF Subsea som nylig kontraherte fire subsea-fartøy for oppdrag i Brasil. Vi ser også på hvordan vi tar skrogbyggingen hjem takket være modernisering og investering i teknologi, sa Giske.

Giske tok også opp satsingen på nordområdene og hvordan dette vil bli enda mer aktuelt i fremtiden. – Nordområdene er viktig for oss; det åpner nye områder til næringsaktivitet. Hvordan kan vi bruke verktøyene vi har for å bygge opp under entreprenører, gründere, ansatte og bedrifter i den maritime klyngen? spurte Giske.

Giske sa også at regjeringen ville lovfeste nettolønnsordningen, ta initiativ til en handlingsplan for grønn skipsfart og samtidig utrede muligheten for et nasjonalt kompetansesenter for utdanning av sjøfolk til polare områder.

– Verden ser mot polare strøk – her er det andre forhold og andre regler som gjelder. Det er 3000 km kortere mellom Amsterdam og Shanghai via Nordøstpassasjen enn via Suezkanalen. Dette blir fremtidens sjørute, og vi skal være i spissen, fortsatte Giske.

Videre sa Giske at regjeringen vil være en pådriver for globale reguleringer for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser. Regjeringen sier også at de i 2014 vil utvide ramme for GIEK med ti milliarder kroner. Da vil garantirammen være på 145 milliarder kroner.

Maritimt Magasin kommer tilbake med fyldig reportasje i en av de trykte utgavene av bladet.

RUNAR ANDERSEN

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler