Rekorddeltakelse på Tekmar 2016

Publisert: 06.12.2016 kl. 12.41 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 16.57
Tekmar
Tekmar


Trondheim: Oppdrettsnæringen står overfor en rekke utfordringer, og ved siden av problemene med lakselus som det er nødvendig å løse, må man også arbeide mye med å bedre næringens omdømme. Det var kanskje det sentrale budskapet under åpningen av årets Tekmar-konferanse i Trondheim, og både statssekretær Roy Angelvik og lederen for SINTEF Fiskeri og Havbruk Vegar Johansen la vekt på dette i sine innledninger til de nærmere 400 deltakerne som var samlet til konferansen i Trondheim.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Årets Tekmar-konferansen er den femtende i rekken, og i år var det nok en gang rekorddeltakelse. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke aktører innen havbruksnæringen, men prosjektledelse og praktisk tilretteleggelse gjøres av SINTEF Fiskeri og havbruk.

Tekmar er ment å være en arena der norsk oppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og gir innspill til nasjonale FoU-strategier. Basert på dialoger gjennom årlige Tekmar-konferanser utvikles samarbeidsprosjekter som er viktige for å styrke norsk laksenærings produkter og tjenester, og ved det bidra til økt innovasjon.

Og det er ikke tvil om at oppdrettsnæringen er vokst til å bli en av de viktigste næringene i landet, statssekretær Angelvik fortalte at veksten i eksportinntektene etter tredje kvartal var på omkring 26 prosent sammenlignet med samme periode i 2015 – som var et rekordår. I kroner vil det komme opp i en eksportverdi på mellom 85 og 90 milliarder kroner. Og samtidig viste han til at frem mot 2050 kan verdien av omsetningen i den marine industrien kan øke til omkring 500 milliarder kroner årlig – et vanvittig tall, fastslo han.

Og Vegar Johansen fra SINTEF supplere i sitt foredrag med å vise til OECDs rapport om global verdiskaping i havet:

– Utgangspunktet derfra er at hvert eneste år skapes det verdier i havet som tilsvarer 1,7 ganger det norske oljefondet. Det har tatt 20 år å bygge opp det norske oljefondet, og til sammenligning skapes det altså mer verdier hvert eneste år. Det er stort, sa han.

Men begge var i hvert sitt foredrag opptatt av at det også ligger store utfordringer for næringen om man skal få den veksten som er nødvendig og mulig. Mye av dette ligger på det teknologiske, men de etterlot ingen tvil om at den akutte og mest alvorlige utfordringen ligger i å få kontroll med lakselusproblemene.

– Det er helt avgjørende for den videre utviklingen at man får kontroll på dette, sa statssekretæren og understreket at næringen må ta både grep og ansvar for dette.

– Om man ikke får kontroll, vil det ikke være grunnlag for videre vekst, sa han.

De to foredragsholderne, som var de første i en lang rekke, var begge også opptatt av at næringen må jobbe med sitt omdømme.

– Laksen er nok godt likt, men næringen selv har en vei å gå, sa Angelvik og nevnte en rekke forhold man må gripe fatt i, både når det gjelder selve oppdrettsanleggene og også andre viktige områder. Som for eksempel fôrproblematikken.

– Jeg synes næringen selv snakke for lite om alt det positive som nå skjer, sa Johansen om det samme.

Fremsnakk var et ord som dukket opp for noen år siden, og nettopp dette var blant det som ble nevnt:

– Det er nok viktig at man blir flinkere til å fremsnakke hverandre, både ved at man forteller hva som er bra – og naturligvis også det som ikke er bra, sa Angelvik.

Blant en lang rekke punkter nevnte statssekretæren også at ikke bare selve fisken, men også teknologien kan bli en viktig eksportartikkel i fremtiden, med et stort verdipotensial.

– Kompetansen og teknologien vi har skaffet oss er viktig for å sikre vekst i næringen. Og personlig mener jeg at eksport av teknologi og kompetanse kan bli vel så viktig som selve laksen i fremtiden. Med tanke på at det skal skaffes mat til 10 milliarder mennesker i 2050 kan dette bli Norges største bidrag. Hvis andre skal produsere laks i et annet land enn Norge, hvorfor skal ikke vi være med på dette? Det kommer aldri til å gå tomt for marked, og det er ingen fare for oss å være ute og tilby våre tjenester til andre, sa han.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler