Rekordmange søker maritim karriere

Publisert: 24.04.2008 kl. 08.48 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.01

Da søknadsfristen om opptak til de maritime høyskolene gikk ut sist uke, hadde 335 unge disse skolene som sitt førstevalg. Det er 62,6 prosent flere søkere i forhold til 2007, og det utdanningsområdet som har nest størst økning av alle studieretningene under samordnet opptak.

Fire høyskoler i Norge tilbyr maritim utdanning; høyskolene i Stord/Haugesund, Tromsø, Vestfold og Ålesund. Ikke på flere år har maritime studier vært mer populære enn i år. Bare til nautikkstudiet i Haugesund kom det inn 89 søknader, mot 18 som hadde dette som førstevalget for tre år siden.

- Dette er svært gledelige tall, sier daglig leder Jørn Prangerød i Maritimt Forum, som representerer rundt 600 bedrifter og organisasjoner innenfor de maritime næringene i Norge. Han ser flere grunner til rekordsøkningen til de maritime høyskolene; - Godt arbeidsmarked og stor etterspørsel etter kompetent personell, jobbgarantier til elever som fullfører studier og lærlingeperioder, og ikke minst målrettede kampanjer for å få de unge interessert i en maritim karriere, har gitt næringen stor oppmerksomhet, sier Prangerød.

Ved de maritime høyskolene utdannes kandidater til operativ drift av skip og til landbasert maritim virksomhet, og omfatter to studieretninger: marinteknikk (maskinlinje) og nautikk.

Også i de videregående skolene stiger søkertallene til maritime fag. Etter flere år med nedgang er det nå flere i avgangsklassene fra ungdomsskoletrinnet enn på lenge som kan tenke seg en framtid til sjøs. Tall fra de maritime opplæringskontorene rundt i landet viser en økning på 38 prosent i forhold til søkningen i 2007. Bare ved de videregående skolene i Nord-Norge som har maritime fag på timeplanen er økningen på hele 54 prosent. Totalt har 745 tiendeklassinger søkt maritime fag fra høsten.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler