Remi Eriksen ny sjef for DNV GL

Publisert: 28.05.2015 kl. 10.43 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Remi Eriksen er den nye konsernsjefen i DNV GL. Foto: John Inge Vikan
Remi Eriksen er den nye konsernsjefen i DNV GL. Foto: John Inge Vikan


DNV GLs styre har utnevnt Remi Eriksen som selskapets nye konsernsjef. Han tar over etter Henrik O. Madsen, som går av med pensjon den første august.

Styret i DNV GL har siden oktober i 2014 gjennomført en omfattende prosess for å finne selskapets nye konsernsjef, og har vurdert både interne og eksterne kandidater, av begge kjønn og i en rekke land.

– På vegne av styret er jeg svært fornøyd med å kunngjøre at Remi Eriksen har takket ja til å lede selskapet som vår nye konsernsjef. Han har bred erfaring fra Asia, Europa og Amerika, og har solid erfaring fra en rekke ledende stillinger i selskapet gjennom 22 år, senest som visekonsernsjef.  I tillegg til det overordnede ansvaret for fusjonen og integrasjonen av DNV og GL, har Remi Eriksen også levert sterke resultater og vist gode lederegenskaper. Eriksen har over tid demonstrert solid innsikt i teknologi og markeder, og ikke minst har han vist en bemerkelsesverdig evne til å forutsi industrielle utfordringer så vel som løsningene på disse, sier Leif-Arne Langøy, styreformann i DNV GL.

– Det er også med glede jeg kan si at vi som resultat av en grundig prosess, har funnet den best kandidaten blant våre egne ansatte. Dette vil sikre kontinuitet og videreføring av vår strategiske retning og solid forankring i selskapets verdier og kultur. Jeg ser virkelig fram imot å utvikle selskapet videre sammen med Remi Eriksen, sier Langøy.

– Jeg er takknemlig for denne muligheten til å lede selskapet jeg har jobbet for i 22 år, sier Remi Eriksen.

– Vi opplever en krevende markedsutvikling i både maritim sektor og i olje & gass-industrien. Det vil også påvirke DNV GL, men jeg har sterk tro på vår evne til stadig å forbedre og utvikle våre tjenester. Selv i tøffe tider vil det være behov for rådgivning og tjenester som kan bidra til å forbedre effektivitet, utvikle ny sikker og kostnadseffektiv teknologi og drive forbedringer av standarder og arbeidsprosesser - for å nevne noen eksempler. Utover det, forventer jeg en god utvikling i energisektoren og business assurance-markedet de neste årene, sier Eriksen.

– Jeg tror tiden fremover vil være preget av økende kompleksitet og raske endringer, og vi vil oppleve en periode med lavere global vekst. Imidlertid er verdensøkonomien fortsatt på vei mot en dobling i størrelse i løpet av de neste 40 årene. Jeg ser en fremtid hvor uavhengige og troverdige aktører i økende grad vil være nødvendige for å muliggjøre et bærekraftig næringsliv. I denne konteksten vil vår innovasjonsevne, samt vår rolle som utvikler av standarder og tilrettelegger av felles industrisamarbeid, være en stadig mer relevant styrke. Derfor er det viktig for meg at vi fortsetter å investere i våre ansatte og i forskning, utvikling og innovasjon. Dette vil gjøre oss i stand til fortsatt å utvikle ny kunnskap og nye løsninger som er til nytte for våre kunder og for samfunnet, sier Remi Eriksen.

– Henrik O. Madsen går nå av med pensjon etter mer enn 30 års tjeneste hos oss, hvorav de siste ni år som konsernsjef. Jeg vil personlig takke ham for hans enestående innsats og lederegenskaper som har ført DNV GL til den globale lederposisjonen vi har i dag, sier styreleder Langøy.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler