REV Ocean i Brattvåg: Godt i gang med unikt forskningsskip

Publisert: 12.02.2020 kl. 15.27 | Oppdatert: 30.01.2021 kl. 19.54
Nina Jensen er CEO i REV Ocean, og har tett oppfølging med byggingen av skipet i Brattvåg. Her er hun avbildet om bord i forskningsskipet, som nå er arbeidsplass for over 500 personer på verftet. Foto: Kurt W. Vadset
Nina Jensen er CEO i REV Ocean, og har tett oppfølging med byggingen av skipet i Brattvåg. Her er hun avbildet om bord i forskningsskipet, som nå er arbeidsplass for over 500 personer på verftet. Foto: Kurt W. Vadset
Rundt 550 personer er daglig i arbeid på ekspedisjons- og forskningsskipet REV Ocean hos Vard Brattvåg. Fartøyet skal leveres fra verftet før sommeren, da det seiler til Tyskland for endelig ferdigstilling.

Skipet er bestilt av Rosellinis Four-10, som igjen eies av Kjell Inge Røkke og hans familie. Stiftelsen Rev Ocean skal drifte skipet på «non-profit»-basis. Den 182,9 meter lange ”forskningsyachten”skal utrustes i Brattvåg med alt skipsteknisk og vitenskapelig utstyr. Før sommeren går det til Bremerhaven, der yachtinteriøret skal på plass. I mai 2021 legger skipet ut på første seilas. Det blir en pol til pol-tokt.
– Vi skal seile først langs norskekysten, før vi setter krusen mot Arktis. Så, via diverse stopp, skal vi til Antarktis. Skipet skal seile på alle verdenshavene. Etter hvert skal det en tredjedel av tiden leies ut i yachtmodus, resten skal brukes til forskning, forteller Jensen.

Vil finne svar
– REV Ocean er verdens største og mest avanserte forskningsskip. Det er også et ekspedisjonsskip og en yacht, med avansert trålutstyr om bord, sier Nina Jensen, CEO i REV Ocean. Jensen har mange år bak seg som miljøforkjemper, blant annet har hun vært generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Nå leder hun Rev Ocean-prosjektet. Engasjementet og ambisjonene er store.
– Havet er det viktigste vi har. Det står for 50 prosent av oksygenet vi puster, arbeidsplasser, matforråd... Hvorfor behandler vi det som en global søppelkasse? Det ønsker vi å gjøre noe med, slår Jensen fast.

Havet blir varmere og surere, livet under vann dør ut, klimaendringer banker på døren, havrommet fylles av plast og rammes av overfiske. Samtidig står verden overfor en stor befolkningsvekst, og følgelig mer behov for mat.

– Hvor skal disse ressursene komme fra? Vi mener mye av løsningen kommer fra havet. Og disse løsningene håper vi å finne med dette skipet, sier Jensen om REV Ocean-nybygget. Blant de tre hovedprosjektene det skal forskes på, er overfisket som skjer flere steder, hva klimaendringene har å si for havet, og den store plastprobelmatikken i verdenshavene.

Havlaberatorium
Besetningen på opp i mot 30 personer blir stort sett norske. 60 forskere skal velges etter hvert. De skal jobbe om bord, med det mest avanserte utstyret tilgjenglig i dag. Her er det prøvetakings-, observasjons-, kartleggings- og kommunikasjonsutstyr for å utføre forskning som dekker hele det marine økosystemet, fra kystsonen til dype avgrunner, og fra polare strøk til tropene.
Også innen materialvalg, skrogdesign- og utforming, maskineri, interiør og innredning, maten som serveres og utsmykking om bord er det tenkt miljø og bærekraft. Airbus H145 helikopter, bemannet ubåt som kan ta tre personer 2286 meter under havoverflaten, og en avansert ROV med 6000 meters dykkekapasitet er noe av utstyret som har vekket oppmerksomhet.

 

Flere skip i ett

– Vi er i gang med utrustningsfasen, og har testet maskineriet og fått ”strøm på tavla”, som vi sier. Her på verftet er det rundt 500-550 personer kun på REV-prosjektet. Med de store ringvirkningene et slikt prosjekt gir, er det kanskje en 1500 personer involvert lokalt, fra design til utstyrsleverandører. Og det er et stort fokus på norsk utstyr og norsk teknologi, forteller Dag Vikestrand, verftsdirektør ved Vard Brattvåg.

– Mange av enkeltdelene om bord er slikt vi har gjort fra før og er vante med. Men det er helheten som er ny. Det er flere skip i ett: utstyrt som forskningsskip, yachtinnredning og avansert tråleutstyr. Så det er klart det er et spesielt prosjekt, sier Vikestrand om byggingen av multimilliardskipet.

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler