Rolls-Royce fornyer med NTNU og Marintek

Publisert: 12.05.2015 kl. 11.10 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 12.22
Avtalen om et videre forskningssamarbeid mellom Rolls-Royce, NTNU og Marintek ble undertegnet i Trondheim. Fra venstre Oddvar Eide som er leder for Marintek, Johan Einar Hustad som er prorektor for innovasjon ved NTNU, forskningsdirektør Ric. Parker fra Rolls-Royce og Sauli Eloranta, også fra Rolls-Royce. Foto: John Inge Vikan
Avtalen om et videre forskningssamarbeid mellom Rolls-Royce, NTNU og Marintek ble undertegnet i Trondheim. Fra venstre Oddvar Eide som er leder for Marintek, Johan Einar Hustad som er prorektor for innovasjon ved NTNU, forskningsdirektør Ric. Parker fra Rolls-Royce og Sauli Eloranta, også fra Rolls-Royce. Foto: John Inge Vikan


Trondheim: John Inge Vikan

Rolls-Royce, Marintek og NTNU har fornyet avtalen om et forskningssenter ved det marintekniske miljøet i Trondheim. – Dette er et sjeldent tett samarbeid mellom børs og katedral, der vi som bedrift ikke bare bidrar med penger, men også deltar i forskningssamarbeidet, sier forskningsdirektør Rune Garen i Rolls-Royce Marine i forbindelse med undertegning av avtalen i Trondheim 12. mai.

Samarbeidet om et forskningssenter har allerede eksistert i ti år, og partene er skjønt enig om at dette er noe som er til nytte for begge parter – og som det er et gjensidig ønske om at skal fortsette. Sentret forsker på hydrodynamikk, og hvordan et fartøy bør bygges for å håndtere tøffe værforhold.

Sentret følger en modell som Rolls-Royce har utviklet for samarbeid med universiteter over hele verden. Rolls-Royce University Technology Centre (YTC) finnes 31 steder over hele verden, men sentret i Trondheim er det eneste i Norge og ett av to i Norden.

Samarbeidet er del finansiert av Rolls-Royce med 25 – 40 prosent, avhengig av pågående prosjekter. Det mottar også støtte gjennom MAROFF-programmet i Norges forskningsråd. I dag er syv forskere og fire doktorgradsstudenter knyttet til senteret.

Budsjettet for UTC i tiårsperioden 2005.2014 var på 132 millioner kroner, av dette betalte Rolls-Royce 57 millioner, Det er ventet at kostnadsrammen og fordelingen vil holde seg på samme nivå fremover.

– Dette er et sjeldent godt eksempel på hvordan forsking og utvikling bidrar til utviklingen av sterke næringsklynger. Hensikten med samarbeidet i Trondheim er å styrke forsing som er strategisk viktig for Rolls-Royce med potensiale for kommersialisering, sier forskningsdirektør Rune Garen.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler