Rolls-Royce vil forenkle virksomheten

Publisert: 17.01.2018 kl. 14.56
Illustrasjonsfoto: Rolls-Royce
Illustrasjonsfoto: Rolls-Royce
Rolls-Royce plc annonserer i dag at konsernet vil foreta en forenkling av virksomheten. Fem forretningsenheter skal bli til tre, og som en del av forenklingen skal det vurderes å selge størstedelen av den maritime virksomheten.

De tre nye divisjonene i Rolls-Royce blir Civil Aerospace, Power Systems og Defence, heter det i en pressemelding.
Defence er en nyopprettet divisjon etter sammenslåing av Defence Aerospace, Naval og Submarines.

Marinedivisjonen i Rolls-Royce, som i dag leverer teknologi til både kommersielle og militære fartøy, blir påvirket av denne endringen på to måter:

For det første vil den delen av virksomheten som leverer til sjøforsvarsmarkedet (Naval) bli flyttet inn i den nyopprettede Defence-divisjonen.
For det andre skal det nå vurderes ulike muligheter for fremtiden, inkludert et potensielt salg, for den delen av virksomheten som leverer til kommersiell skipsfart.

Beholder motorvirksomheten

I meldingen fra konsernet, heter det at Rolls-Royce vil beholde den delen av den maritime virksomheten som leverer komplekse skipssystemer til marinefartøy, inkludert til Storbritannias Royal Navy og US Navy. 

Rolls-Royce vil også beholde motorvirksomheten som sorterer til Power Systems-divisjonen. Her inngår det norskregistrerte selskapet Bergen Engines AS, som driver motorfabrikken på Hordvikneset i Bergen.

Riktig tidspunkt 
CEO Warren East sier i meldingen: 

«Dette er det riktig tidspunktet for å se på de strategiske mulighetene for vår kommersielle maritime virksomhet. Teamet her har respondert beundringsverdig på en signifikant nedgang i offshore olje- og gassmarkedet for å redusere sin kostnadsbase. Samtidig har vi tatt en industriledende posisjon innen ship intelligence og autonom skipsfart, og det er rett og rimelig at vi vurderer om virksomheten i fremtiden kan være bedre tjent med et nytt eierskap.»

Marinedivisjonen rapporterte en omsetning på 1,1 millioner pund i 2016, og et resultat på minus 27 millioner pund. Sjøforsvarsmarkedet stod for 25 prosent av denne omsetningen, mens det kommersielle markedet representerte 75 prosent. 

Av de 4200 ansatte i Marine globalt per i dag, jobber 3600 mot det kommersielle markedet. 1600 av disse er ansatt i Norge, cirka 500 jobber i Finland og 200 i Sverige. De øvrige medarbeiderne er spredd på salgs- og servicekontorer verden over.

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler